Žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikis inovacijoms
Straipsniai
Zenona Ona Atkočiūnienė
Vilnius University
Aurelija Petronytė
Vilnius University
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/Im.2018.83.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žinių vadyba
žinių procesai
modeliai
ciklai
žinių kūrimas
dalijimasis žiniomis
inovacijos

Kaip cituoti

Atkočiūnienė Z. O. ir Petronytė A. (2018) „Žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikis inovacijoms“, Informacijos mokslai, 0(83), p. 24-35. doi: 10.15388/Im.2018.83.2.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Globali konkurencija, nuolat greitėjantys verslo aplinkos pokyčiai daro esminį poveikį organizacijoms. Viena svarbiausių šiandieninės verslo organizacijos valdymo įvesčių, turinti įtakos jos sėkmingumui rinkoje – žinių vadyba, kuomet organizacijos konkurencinis pranašumas įgyjamas valdant vertingus retus, sunkiai atkartojamus išteklius – žinias, patirtį, gebėjimus, sukuriančius pridėtinę vertę organizacijoms. Pristatomuose moksliniuose tyrimuose, kuriuose analizuojamos žinių vadybos raiškos, stebimas žinių svarbos kuriant inovacijas akcentavimas. Organizacinio lygmens tyrimuose pabrėžiama, kad žinių valdymo procesų ir inovacijų kūrimo jungtis užtikrina organizacijoje vykdomų veiklų produktyvumą, sistemingas žinių kūrimas ir dalijimasis jomis skatina naujų produktų, paslaugų plėtojimą, gerina organizacinius procesus, padidina organizacijos konkurencingumą. Straipsnio tikslas – teoriniu konceptualiu lygmeniu atskleisti žinių vadybos procesų sąsajas su inovacijomis ir nustatyti žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikį inovacijoms.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.