Nelegaliai platinamų knygų naudojimas Lietuvoje
Straipsniai
Vincas Grigas
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-2414-6277
Arūnas Gudinavičius
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-2643-5171
Emilija Černevičiūtė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-1428-9266
Publikuota 2021-06-11
https://doi.org/10.15388/Im.2021.91.53
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

nelegaliai platinamos knygos
etika
knygų piratavimas
Lietuva

Kaip cituoti

Grigas V., Gudinavičius A. ir Černevičiūtė E. (2021) „Nelegaliai platinamų knygų naudojimas Lietuvoje“, Informacijos mokslai, 910, p. 83-99. doi: 10.15388/Im.2021.91.53.

Santrauka

Tyrimas siekia atskleisti skaitmenines knygas naudojančių suaugusiųjų Lietuvos gyventojų požiūrį į nelegaliai platinamų knygų naudojimo naudą, etinius ir technologinius aspektus bei pateikti galimus sprendimus Lietuvos leidykloms ir kitoms institucijoms, kovojančioms su šiuo reiškiniu. Atlikta kiekybinė 322 respondentų apklausa. Analizuojant rezultatus remtasi technologijų priėmimo modeliu, saviveiksmingumo teorija ir planuoto elgesio teorija. Rezultatai rodo, jog mokėjimas naudotis technologijomis ir jų naudojimas skatina siekti įsigyti skaitmeninių knygų. Skaitmeninės knygos kaip turinčios vertę suvokimas mažina siekį siųsti iš nelegalaus platinimo kanalų. Įstatyminis reguliavimas neturi ženklios įtakos siekiui nesinaudoti knygomis iš nelegalaus platinimo kanalų. Tikėtina, kad negatyvus reiškinio vertinimas artimoje aplinkoje turės didesnę įtaką atsisakyti naudotis nelegaliai platinamomis knygomis. Siekiant nukonkuruoti nelegalaus platinimo kanalus legaliai platinamų knygų kanalai turi būti patogesni ir suteikiantys daugiau turinio.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.