Jūros dumblių auginimo modulio stiprumo tyrimas
Technologijos mokslai
Sourabh Sukumar Ketkale
Šiaulių universitetas
Sergėjus Rimovskis
Šiaulių universitetas
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.229
PDF

Reikšminiai žodžiai

dumblių auginimo modulis
BEM
PE80 stiprumas

Kaip cituoti

Ketkale S. S. ir Rimovskis S. (2018) „Jūros dumblių auginimo modulio stiprumo tyrimas“, Jaunųjų mokslininkų darbai , 48(2), p. 53-57. doi: 10.21277/jmd.v48i2.229.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas jūros dumblių auginimo modulis, kuris buvo suprojektuotas Lietuvos įmonės UAB „Metal Production“ konstruktorių. Buvo išstudijuota modulio konstrukcija, išsiaiškinta medžiagos (PE80) elgsena, esant pasirinktoms eksploatavimo sąlygoms. Naudojant baigtinių elementų analizės sistemą Solidworks Simulation, buvo nustatyti konstrukcijos įtempiai ir poslinkiai. Pasirinktas maksimalus modulio panardinimo gylis – 30 m, taip pat įvertintas ir jūros srovės poveikis. Buvo nustatyta, kad modulis yra suprojektuotas su tinkama atsarga.

PDF