T. 2 Nr. 46 (2016)

T. 2 Nr. 46 (2016)

Jaunųjų mokslininkų darbai
Jaunųjų mokslininkų darbai
Publikuota 2016-11-25

Socialiniai mokslai

Kristina Bielskytė | Jurgita Smilgienė
Moterų, auginančių vaikus, sunkumai derinant šeimą ir karjerą
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
6-11
PDF
Dalia Dambrauskienė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo lyderystės teorinės prielaidos
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
12-16
PDF
Placida Jasiūnaitė
5–7 metų vaikų dorinių vertybių raiška emociniu aspektu
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
17-26
PDF
Viktorija Juodeikytė | Andrius Norkus
Paauglių merginų požiūris į kūno vaizdinio ugdymą
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
27-31
PDF
Diana Saveikienė
Jūrinių profesijų specialistų karjerą skatinantys ir slopinantys veiksniai
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
33-40
PDF
Goda Stonkuvienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokėjimo mokytis ugdymo(si) reikšmingumas mokymosi visą gyvenimą kontekste
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
41-48
PDF
Jurgita Vorevičienė
Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo užtikrinant socialinę gerovę: teorinės prielaidos sociologijoje
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
50-60
PDF

Humanitariniai mokslai

Renata Lukošienė
Studentų vardai Šiaulių universitete
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
64-70
PDF
Roberta Strikauskaitė
Meninių priemonių vertimas šiuolaikinėje jaunimo literatūroje
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
71-77
PDF