Kalbotyra

Kalbotyra

ISSN 2029-8315 | eISSN 1392-1517

Žurnalo tematika. Tarptautinis žurnalas Kalbotyra skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) sinchroniniams ir diachroniniams tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Visada išleidžiamas vienas numeris per metus.  Kiekvieną straipsnį recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais. Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Kalbotyra, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų ar vokiečių kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse:
BASE
CEEOL
CNKI
CORE
Dimensions
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
EBSCO (Communication & Mass Media Complete, Linguistics Abstracts Online, TOC Premier)
ERIH-PLUS
Gale
Google Scholar
HEAL link
JournalTOCs
Linguistic Bibliography (Online) BRILL
Lituanistika
Microsoft Academic
MLA Directory of Periodicals
MLA International Bibliography
ProQuest
QOAM
ROAD
ScienceGate
ScienceOpen
Scinapse
Scopus
Ulrichs Web
WorldCat

Atviroji prieiga. Kalbotyra yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis. 

Istorija. Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m. Plačiau apie žurnalo istoriją.