Kontaktai
Kalbotyra
Kontaktai
Kalbotyra
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
kalbotyra@flf.vu.lt

Pagrindinis kontaktas

Aurelija Usonienė
Vyriausiasis redaktorius
Vilniaus universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis