Išoriniai ekspertai

Kalbotyra
Išoriniai ekspertai

Redaktorių kolegija dėkoja išoriniams ekspertams, kurie yra vertinę „Kalbotyrai“ įteiktus straipsnius ir pateikę recenzijų:
Karin Aijmer
Cori Anderson
Yinchun Bai
Kersti Börjars
Marina Bondi
Marta Carretero
Bert Cornillie
Ineta Dabašinskienė
Olga Dontcheva-Navratilova
Thomas Egan
Roberta Facchinetti
Ulrike Haß
Tuomas Huumo
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Rita Juknevičienė
Rosa Lorés-Sanz
Virginija Masiulionytė
Simone Mattiola
Rolandas Mikulskas
Natalia Mora-López
Tanja Mortelmans
Daniel van Olmen
Sonia Oliver del Olmo
Birutė Ryvitytė
Elena Domínguez Romero
Anna Ruskan
Jūratė Ruzaitė
Birutė Spraunienė
Audronė Šolienė
Richard J. Whitt