Teminis "Kalbotyros" numeris
Kalbotyra

2021 m. bus leidžiamas teminis Kalbotyros 74 numeris "Žodis kalboje ir diskurse: reikšmės konstravimas". Straipsniai į eilinį tomą Kalbotyra 75 (2022) priimami iki 2022 m. gegužės 2 d.