Daiktavardžiai su priesaga -in (-atin-, -jatin-, -ovin-) Lietuvos TSR rusų tarmėse
Straipsniai
Н. Алексеева
Publikuota 1971-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1971.20084
PDF

Kaip cituoti

Алексеева Н. (1971) „Daiktavardžiai su priesaga -in (-atin-, -jatin-, -ovin-) Lietuvos TSR rusų tarmėse“, Kalbotyra, 22(2), p. 51–63. doi: 10.15388/Knygotyra.1971.20084.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas daiktavardžių sudarymas Lietuvos rusų tarmėse su priesaga -in-. Pagrindinio žodžių sudarymo analizės principo pagrindu paimta struktūrinis ir semantinis santykis tarp sudaromojo ir darinio kamienų. Turėdami galvoje semantinį santykį tarp sudaromojo ir darinio kamienų, skiriamos keturios daiktavardžių su priesaga -in- grupės Lietuvos rusų tarmėse. Kaip ir literatūrinėje kalboje, taip ir tarmėse su priesaga -in- sudaromi daiktavardžiai bendra daiktų pavadinimų reikšme, abstraktieji daiktavardžiai, taip pat daiktavardžių grupė, vartojama religinių švenčių ir pasenusių papročių pavadinimams. Bet tarmėse žodžių sudaromieji modeliai su priesaga -in- vartojami sudaryti didesniam skaičiui žodžių, palyginus su literatūrine kalba.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.