Anglistikos studijos Lietuvoje
Straipsniai
Jonė Grigaliūnienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Klbt.2008.7597
PDF

Kaip cituoti

Grigaliūnienė J. (2008) „Anglistikos studijos Lietuvoje“, Kalbotyra, 590, p. 98-108. doi: 10.15388/Klbt.2008.7597.

Santrauka

Straipsnis yra pirmas bandymas apžvelgti anglistikos raidos Lietuvoje etapus nuo jos, kaip savarankiškos disciplinos, atsiradimo pradžios 1923 m. iki šių dienų. Straipsnyje anglistikos studijų atsiradimas Lietuvoje, kaip ir kitur Europoje, siejamas su svarbiais politiniais įvykiais (pirmuoju pasauliniu karu ir jo pasekmėmis, naujų nepriklausomų valstybių Europoje paskelbimu bei naujų universitetų įsteigimu, JAV, kaip įtakingos ir galingos valstybės, iškilimu). Galima kalbėti apie keletą svarbių anglistikos Lietuvoje raidos etapų: pirmąjį (1923 – 1940), kuriam būdinga ryški literatūrinė paradigma, antrąjį (1940 – 1968) – kai užsienio kalbų ir literatūrų katedros buvo nuolat pertvarkomos ir reorganizuojamos, trečiąjį (nuo 1968 iki 1990), kai buvo pereita prie standartinių Sąjunginio aukštųjų mokyklų komiteto patvirtintų mokymo planų ir programų. Nuo 1990 m. an­glistikoje prasidėjo naujas etapas, kai nepaprastai išaugo anglistų rengimo poreikis, o katedroms suteikta daug laisvės rengiant mokymo planus ir programas. Straipsnyje taip pat kalbama apie svar­biausias Lietuvos anglistikai asmenybes, jų darbus, užsimenama ir apie šiandienines problemas bei iššūkius.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.