T 1 (1958): Kalbotyra

T 1 (1958)

Kalbotyra
Publikuota 1958-12-01

Pradžios puslapiai

Kalbotyra Žurnalas
Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36

Straipsniai

J. Palionis
Lietuvių kalbotyros laimėjimai tarybinės santvarkos metais
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
5–20
PDF
Z. Zinkevičius
Žymaus kalbininko sukaktis
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
21–26
PDF
Z. Zinkevičius
Literatūra apie K. Jaunių
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
27–32
PDF
J. Kazlauskas
I-linksniavimo daiktavardžių perėjimas į io-linksniavimą
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
33–50
PDF
J. Kazlauskas
Lietuvių kalbos i-kamieno daiktavardžių vienaskaitos įnagininko ir vietininko formų kilmės klausimu
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
51–70
PDF
A. Laigonaitė
Dėl lietuvių kalbos kirčio ir priegaidės supratimo
Santraukos peržiūros 541 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154
71–100
PDF
E. Galnaitytė
Veiksmažodžiai su priešdėliu pa- dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
101–122
PDF
Л. Дротвинас
Условные конструкции (союзные) в Постилле Н. Даукши
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
123–146
PDF
L. Valkūnas
Keletas pastabų ir pasiūlymų dėl Longo romano “Dafnis ir Chlojė” teksto
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98
175–184
PDF
N. Kameneckaitė
Paprastų (nemetaforinių) veiksmažodinių frazeologinių junginių sinonimika dabartinėje anglų kalboje
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
185–202
PDF
S. Levinaitė-Vengerova
Priklausomieji dalyviniai junginiai dabartinėje anglų kalboje
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 122
203–214
PDF
V. Urbutis
Lituanika F. Slavskio lenkų kalbos etimologijos žodyne
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
215–220
PDF
V. Urbutis
Dvi etimologijos pastabos
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
220–222
PDF
V. Mažiulis
Kalbos smulkmenos
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
223–224
PDF
С. М. Потапoв
К вопросу об омонимах
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
224–227
PDF

Pabaigos puslapiai

Kalbotyra Žurnalas
Turinys
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
228–229
PDF