T. 32 Nr. 1 (1981): Kalbotyra

T. 32 Nr. 1 (1981)

Kalbotyra
Publikuota 1981-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
Turinys
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11

Straipsniai

Ema Geniušienė
Tranzityvinių sangrąžinių veiksmažodžių sinonimai
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
4–14
PDF
Aleksas Girdenis
Šiaurės žemaičių fonemų dažnumai
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
15–37
PDF
Danutė Kalendienė
Būdvardžio senas leksinė-semantinė charakteristika
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 514
38–53
PDF
Vitas Labutis
Sintaksės aprašymo galimybės ir uždaviniai
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
54–61
PDF
Danguolė Mikulėnienė
Priegaidžių kaita ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimas
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
62–65
PDF
Juozas Pabrėža
Kirčio atitraukimo svyravimiai šiaurės žemaičių tarmėje (Statistinis tyrinėjimas)
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
66–73
PDF
Lionginas Pažūsis
Semantiniai daiktavardžio poslinkiai subordinacinio bilingvizmo sąlygomis
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
74–84
PDF
Marija Strimaitienė
Lietuvių ir anglų priebalsių junginiai rišliuose tekstuose ir žodyne
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
85–105
PDF
Marytė Tankevičiūtė
Bendrinės lietuvių kalbos intervokalinių priebalsių kiekybė (spektrografinis tyrinėjimas)
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
106–120
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių publicistikos tekstų kalbos dalių koreliacinė ir klasterinė analizė
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
121–133
PDF
Guido Michelini
Dėl žodžių tvarkos funkcijos poezijoje
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
134–136
PDF
Jūratė Sirtautaitė
Dėl galūnės
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
137–138
PDF
Bonifacas Stundžia
Kelios pastabos apie slavizmų funkcionavimą tarminėje leksikoje
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
138–139
PDF
Irena Bilevičiūtė | Danutė Tarvydaitė
Kronika
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
140–142
PDF
Redaktoriaus netekus (Ričardo Mirono atminimui)
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
143–144
PDF