T. 33 Nr. 1 (1982): Kalbotyra

T. 33 Nr. 1 (1982)

Kalbotyra
Publikuota 1982-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
Turinys
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
3–4
PDF

Straipsniai

Gintautas Akelaitis
Įterptiniai vienetai diskurse
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
5–14
PDF
Albinas Drukteinis
Objekto sąvoka ir kai kurie požymiai
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
15–20
PDF
Ema Geniušienė
Reversyvumo sąvoka ir nereversyvieji sangrąžiniai veiksmažodžiai (reflexiva tantum)
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
21–29
PDF
Aleksas Girdenis | Regina Kubiliūtė-Kliukienė
Regresyvinis priebalsių palatalizacijos poveikis balsių spektrui šiaurės žemaičių tarmėje
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
30–38
PDF
Genovaitė Kačiuškienė
Vakarinių šiaurės panevėžiškių balsių kiekybė ir jos fonologinė interpretacija
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
39–45
PDF
Danutė Kalendienė
Dėl būdvardžių jaunas ir jung semantinės struktūros
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
46–60
PDF
Otilija Kosienė
Rytų aukštaičių uteniškių monoftongų priegaidės
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
61–71
PDF
Guido Michelini
Apie “istorinio” prezenso tekstualinę funkciją
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
72–77
PDF
Gražina Rosinienė
Zoomorfinis žmogaus apibūdinimas lietuvių kalboje (psicholingvistinio eksperimento duomenimis)
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
78–87
PDF
Marytė Tankevičiūtė
Kirčiuoto skiemens priebalsių trukmė ir jos santykis su loginiu kirčiu
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
96–105
PDF
Vilhelmina Vitkauskienė
Atributinė bendratis dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164
106–117
PDF
Сигитас Плаушинайтис
Функционирование процессуального пассива в немецком и литовском языках
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
118–131
PDF
Dalija Tekorienė
Sintaksinė semantika, jos nagrinėjimo metodai ir žodžių junginių semantikos problemos
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
132–140
PDF
Jūratė Sirtautaitė | Danutė Tarvydaitė
Kronika
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
141–144
PDF