T. 53 Nr. 1 (2004): Kalbotyra

T. 53 Nr. 1 (2004)

Kalbotyra
Publikuota 2004-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
Turinys
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6

Straipsniai

Audronė Bitinienė
Klausiamieji sakiniai publicistinio stiliaus tekstuose
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
5–12
PDF
Laimutė Bučienė
Priklausymo atributiniai junginiai
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
13–23
PDF
Jurgita Jaroslavienė | Lidija Kaukėnienė
Danielo Joneso kardinalinių balsių spektrinės charakteristikos
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
25–38
PDF
Žaneta Markevičienė
Anykščių šnektos pokyčiai
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
39–45
PDF
Sigita Rackevičienė
Morfologinių lietuvių, norvegų ir suomių kalbų kauzatyvų sintaksė
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
47–58
PDF
Regina Rinkauskienė
Įvardžiuotiniai būdvardžiai uteniškių tarmėje
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
59–64
PDF
Jolita Urbanavičienė
Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
65–80
PDF
Sonata Vaičiakauskienė
1759 metų “Ziwato” gimininiai įvardžiai ir jų raida
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
81–92
PDF
Aleksas Girdenis
Antanas Baranauskas apie [k], [g] tembrą prieš minkštuosius priebalsius
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
101–102
PDF

Pabaigos puslapiai

Informacija autoriams
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
103–105
PDF