Iš Vrublevskių bibliotekos istorijos: Platerių Pustinios dvaro knygų rinkinio įsigijimo atvejis
Straipsniai
Daiva Narbutienė
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publikuota 2019-07-09
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.23
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

asmeninės bibliotekos
Tadas Stanislovas Vrublevskis
Henrikas de Broel-Plateris
Pustinios dvaras
knygų paveldas
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Kaip cituoti

Narbutienė D. (2019) „Iš Vrublevskių bibliotekos istorijos: Platerių Pustinios dvaro knygų rinkinio įsigijimo atvejis“, Knygotyra, 720, p. 141-165. doi: 10.15388/Knygotyra.2019.72.23.

Santrauka

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fundatorius Tadas Stanislovas Vrublevskis (1858–1925), 1891 m. iš tėvų paveldėjęs biblioteką, toliau pats ją ėmė pildyti, įsigydamas knygų, rankraščių, periodinių leidinių, ikonografinių dokumentų kolekcijų ir kitų vertybių iš asmeninių to meto bibliotekų, sukauptų aristokratų dvaruose ar mokslininkų namuose. Vienas iš tokių knygų rinkinių 1907 m. buvo pasiūlytas nupirkti iš grafo Henriko de Broel-Platerio (1868 – po 1926 m.) Pustinios dvaro, buvusio netoli Kraslavos miestelio tuometinėje Vitebsko gubernijoje (Kraslava – dab. to paties pavadinimo savivaldybės centras, esantis Latvijos Respublikoje, Daugpilio apskrityje, šalia sienos su Rusijos Federacija). Straipsnyje, remiantis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugoma archyvine medžiaga ir surinktais duomenimis apie šiuo metu identifikuotus leidinius su Pustinios dvaro bibliotekos prove­niencija (apie 350 egzempliorių), aptariamos grafo Henriko Platerio knygų rinkinio įsigijimo aplinkybės, apžvelgiami bibliotekos raidos bruožai, apibūdinamas jos turinys.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.