KRISTIJONO DONELAIČIO STUDIJOS 1736–1740 M. SERIES PRAELECTIONUM ŠVIESOJE DAIVA NARBUTIENĖ
Straipsniai
DAIVA NARBUTIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8212
PDF

Reikšminiai žodžiai

Karaliaučiaus universitetas
studijos
paskaitų sąrašai
konvoliutas
Kristijonas Donelaitis

Kaip cituoti

NARBUTIENĖ D. (2015). KRISTIJONO DONELAIČIO STUDIJOS 1736–1740 M. SERIES PRAELECTIONUM ŠVIESOJE DAIVA NARBUTIENĖ. Knygotyra, 64, 31-43. https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8212

Santrauka

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, Lietuva
El. paštas: narbutiene@mab.lt 

Lietuvių donelaitikos tyrimų istoriografijoje daug vietos skirta K. Donelaičio studijoms Karaliaučiaus universitete. Tačiau niekur neminimas vienas iš reikšmingiausių šio laikotarpio šaltinių – unikalus XVIII a. semestrinių paskaitų sąrašų rinkinys, saugomas Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje. Tai lotynų kalba publikuotų dokumentų konvoliutas, susidedantis iš 31 sąsiuvinio: trisdešimt vieno dėstytojų bei jų paskaitų sąrašo, aprėpiančio 1720–1740 laikotarpį. Straipsnyje aptariama nagrinėjamo dokumento proveniencija, konstatuojant, kad šis unikalus konvoliutas, kaip ir daugybė kitų retų smulkiųjų „Academia Regiomontana“ fondo leidinių, iš Karaliaučiaus miesto bibliotekos į Lenkijos nacionalinę biblioteką pateko pasibaigus Antrajam pasauliniam karui 1945 m. Studijas Karaliaučiaus universitete K. Donelaitis pradėjo 1736 m. žiemos semestrą, o baigė 1740 m. pavasarį. Mus dominantys 1736–1740 m. dėstytojų ir semestrinių paskaitų sąrašai apima dalį kalbamo konvoliuto: 8 sąsiuvinius iš 31. Karaliaučiaus universiteto semestrų sąrašai pateikia daug įdomios medžiagos apie šios aukštosios mokyklos veiklos ypatybes ir asmenis, kuriuos K. Donelaitis matė ir į kurių paskaitas anuomet vaikščiojo, studijuodamas Teologijos fakultete.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.