T. 51 (2008): Knygotyra

T. 51 (2008)

Knygotyra
Publikuota 2008-06-30

Straipsniai

ASTA KRAKYTĖ
VILNIAUS AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ IR JOS BIBLIOTEKA XIX AMŽIAUS PIRMOJOJE PUSĖJE: IMPERINIO VALDYMO ĮTAKA
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
7-30
PDF
DAIVA NARBUTIENĖ
NESVYŽIAUS RADVILŲ BIBLIOTEKOS PAVELDAS LIETUVOJE
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
31-45
PDF
TOMAS PETREIKIS PETREIKIS
LEIDYBINĖ „ŠALTINIO“ DRAUGIJA
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
46-56
PDF
EGIDIJUS JASELIŪNAS
SAVILAIDOS MODELIS IR MOLOTOVO–RIBBENTROPO PAKTO DOKUMENTŲ SKLAIDOS ATVEJIS
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
57-76
PDF
EGLĖ AKSTINAITĖ
LEVO VLADIMIROVO VISUOTINĖS KNYGOS ISTORIJOS SAMPRATA
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 566
77-91
PDF
INGA LIEPAITĖ
LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS KNYGOTYROS BŪKLĖ
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
92-108
PDF
IVETA JAKIMAVIČIŪTĖ
BIOGRAFISTIKOS SAMPRATA LIETUVOS IR UŽSIENIO TYRĖJŲ DARBUOSE
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 460
109-125
PDF
ZINAIDA MANŽUCH
ATMINTIES INSTITUCIJOS: SAUGYKLOS, TEATRAI, LOBYNAI AR DUOMENŲ BAZĖS?
Santraukos peržiūros 397 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 665
126-147
PDF
ZDENĚK UHLÍŘ
SKAITMENINIMAS – NE TIK ATVAIZDŲ GAMYBA
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 476
148-162
PDF
GINTARĖ GALINIENĖ
UNIVERSITETINĖS LEIDYBOS PROCESO SISTEMA: SANDARA IR JOS ELEMENTAI
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
163-175
PDF
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
STANDARTIZACIJA: SAMPRATA IR REZULTATAI
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 738
192-211
PDF
Alina Vaišvilienė
Reklamos reikšmė rinkos informavimo sistemoje
Santraukos peržiūros 689 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1718
176-191
PDF

Apžvalgos

OSVALDAS JANONIS
BIOGRAFIJŲ ŽODYNAS „LIETUVOS KNYGOS VEIKĖJAI“
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
233-244
PDF

Publikacijos

ARVYDAS PACEVIČIUS
NUSIKALTIMO ANATOMIJA: NEBAIGTA XIX AMŽIAUS BYLA APIE KNYGŲ VAGYSTĘ IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 427
245-266
PDF

Įvairenybės

VIDAS RAČIUS
RASTA NAUJA LIETUVIŠKA MARGINALIJA
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
272-274
PDF

Diskusija

RIMVYDAS LAUŽIKAS
SKAITMENINIS AR ELEKTRONINIS?
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1639
275-279
PDF

Recenzijos

LILIJA LIMANE
SVARUS INDĖLIS Į LATVIJOS KNYGŲ LEIDYBOS TYRIMUS (anglų kalba)
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
280-283
PDF
OSVALDAS JANONIS
NAUJAS BIBLIOGRAFIJOS TERMINŲ ŽODYNAS
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
284-286
PDF

Kronika

ALMA BRAZIŪNIENĖ
BIBLIOTEKININKYSTĖS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ BEI KNYGOTYROSIR DOKUMENTOTYROS INSTITUTAI 2007 METAIS
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
287-295
PDF

Atminimui

DOMAS KAUNAS
VANDA STONIENĖ (1932 06 27–2008 06 21)
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
296-300
PDF