NESVYŽIAUS RADVILŲ BIBLIOTEKOS PAVELDAS LIETUVOJE
Straipsniai
DAIVA NARBUTIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7888
PDF

Reikšminiai žodžiai

bibliotekos
knygos
rinkiniai
katalogai
knygos ženklai
ekslibrisai
Lietuvos Didžioji Kunigaikštija

Kaip cituoti

NARBUTIENĖ D. (2015). NESVYŽIAUS RADVILŲ BIBLIOTEKOS PAVELDAS LIETUVOJE. Knygotyra, 51, 31-45. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7888

Santrauka

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
Žygimantų g. 1/8, LT-01102 Vilnius, Lietuva
El. paštas: narbutiene@mab.lt

LDK didikų Radvilų giminė savo valdose buvo sukaupusi gausius ir reikšmingus knygų rinkinius. Viena iš turtingiausių laikoma Nesvyžiaus pilies biblioteka, kurią XVI a. viduryje pradėjo kaupti Lietuvos didysis kancleris Mikalojus Radvila Juodasis. Susidomėti Nesvyžiaus ordinacijos Radvilų kultūros paveldu Lietuvoje paskatino kaimyninių šalių – Lenkijos, Baltarusijos (iš dalies ir Rusijos) – kultūros įstaigų iniciatyvos ištirti Nesvyžiaus Radvilų kultūrinį palikimą, pasklidusį po įvairias valstybes. Lietuvos bibliotekose yra žinoma tik keletas išlikusių egzempliorių su Nesvyžiaus Radvilų ekslibrisais: trys – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, po vieną – Vilniaus universiteto ir Kauno technologijos universiteto bibliotekose bei Kazio Varnelio namų-muziejaus knygų rinkinyje. Į K. Estreicherio bibliografijos institute sukurtą elektroninį Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos senųjų knygų katalogą įtrauktas ir vienas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos egzempliorius. Tik sisteminga senųjų knygų fondų patikra ir proveniencijos registravimas leis atskleisti dar ne vieną tokią knygą, papildysiančią tarptautinę rekonstruojamos bibliotekos katalogo duomenų bazę.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.