Daiktavardžio SAULĖ darybos lizdas
Straipsniai
Jolanta Vaskelienė
Šiaulių universitetas
Greta Girdvilytė
Šiaulių universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/LK.2020.22440
PDF

Reikšminiai žodžiai

darybos lizdas
darinys
dūrinys
darybiniai variantai
darybiniai sinonimai

Kaip cituoti

Vaskelienė J. ir Girdvilytė G. (2020) „Daiktavardžio SAULĖ darybos lizdas“, Lietuvių kalba, (15), p. 1-23. doi: 10.15388/LK.2020.22440.

Santrauka

Straipsnyje aptariamas daiktavardžio saulė darybos lizdas. Empirinė medžiaga rinkta pirmiausia iš Lietuvių kalbos žodyno, pildyta remiantis Naujažodžių duomenyno, Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenimis, tyrime naudotasi Dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynu. Išanalizuoti 287 šaknį saul- turtintys žodynuose pateikti dariniai ir naujadarai: iš jų 213 pirmosios pakopos (1-ojo laipsnio) įvairių kalbos dalių darinių, t. y. tokių, kurių pamatiniu žodžiu (arba vienu iš jų) eina daiktavardis saulė; vėliau aptariami tolesnių darybos pakopų (2-ojo, 3-ojo, 4-ojo ir 5-ojo laipsnių) dariniai. Kalbama apie tarp darinių susiklosčiusius variantiškumo, sinonimijos ir antonimijos santykius: sudaryta ir aptarta 40 darybinių variantų (DV) ir 33 darybinių sinonimų (DS) eilės, 2 antonimų eilės. Pastebėta, kad nors šaknį saul- turinčiais dariniais variantiškai pavadinami įvairūs dalykai (ypač augalai, reiškiniai), dabartinėje lietuvių kalboje paprastai vartojami tik kai kurie DV, DS eilių nariai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.