Nr. 15 (2020)

Nr. 15 (2020)

Lietuvių kalba
Publikuota 2020-12-28

Straipsniai

Danguolė Mikulėnienė
Tarmiškumas kaip išmatuojamas dydis
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 155
1-11
PDF
Daiva Aliūkaitė
Tarmiškumo tvarumas Lietuvos regionuose: EMIC naratyvo kūrėjo perspektyva
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
1-20
PDF
Monika Triaušytė
Naujojo vietinio kalbinio kodo samprata ir vertė: paribio žemaičių atvejis
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133
1-15
PDF
Jurgita Jaroslavienė | Jolita Urbanavičienė
Fundamentiniai bendrinių baltų kalbų garsyno tyrimai: fonetiniai ir fonologiniai skirtumai
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
1-18
PDF
Evaldas Švageris
Eksperimentiniai baltų kalbų tarmių priegaidžių tyrimai: naujesni metodologiniai aspektai
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
1-19
PDF
Jolanta Vaskelienė | Greta Girdvilytė
Daiktavardžio SAULĖ darybos lizdas
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 626
1-23
PDF
Antanas Smetona
Žodžių darybos ribos. Nauji pamąstymai apie senus dalykus
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 139
1-7
PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė
Kai tradicinio suvokimo nebeužtenka: lietuvių kalbos egzoforinių rodomųjų įvardžių atvejis
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
1-13
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Apie adverbialinius sakinius sakytinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
1-25
PDF
Jūratė Lubienė | Dalia Pakalniškienė
Metaforiniai šiaurės žemaičių patarmės somatonimai: artefaktinis motyvacijos modelis
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
1-15
PDF
Regina Kvašytė | Kazimieras Župerka | Džiuljeta Maskuliūnienė
Ar kinta žodžio KAIMIETIS konotacija?
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
1-9
PDF
Dalia Pakalniškienė
Senosios lietuvių raštijos veiksmažodžių daryba: intarpiniai ir sta kamieno antikauzatyvai
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
1-16
PDF
Agnė Lisauskaitė
Veiksmažodžio EITI konstrukcijos XVI a. lietuvių kalbos raštuose
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
1-19
PDF
Samanta Kietytė
Biblijos citatų vertimo variantiškumas Simono Vaišnoro ŽEMČIŪGOJE TEOLOGIŠKOJE (1600)
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
1-12
PDF
Jurgita Venckienė
Knygų ir jų autorių asmeninė ortografija XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
1-15
PDF
Bronius Maskuliūnas
Kai kurios Povilo Višinskio publicistinių raštų rašybos ir kalbos ypatybės
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
1-8
PDF

Priedai

Agnė Lisauskaitė | Vilma Zubaitienė
Seminaro SINCHRONINIAI ir DIACHRONINIAI LIETUVIŲ KALBOS TYRIMAI pranešimai
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
1-52
PDF