Veiksmažodžio EITI konstrukcijos XVI a. lietuvių kalbos raštuose
Straipsniai
Agnė Lisauskaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/LK.2020.22447
PDF

Reikšminiai žodžiai

freimų semantika
slinktis
senieji raštai
veiksmažodis

Kaip cituoti

Lisauskaitė A. (2020) „Veiksmažodžio EITI konstrukcijos XVI a. lietuvių kalbos raštuose“, Lietuvių kalba, (15), p. 1-19. doi: 10.15388/LK.2020.22447.

Santrauka

Straipsnyje tiriamos veiksmažodžio eiti konstrukcijos XVI a. lietuvių kalbos raštuose. 744 pavyzdžiai atrinkti iš Martyno Mažvydo Katekizmo ir Formos krikštymo, Jono Bretkūno BiblijosGiesmių DuchaunųKancionalo ir Kolektų, Mikalojaus Daukšos Katekizmo ir Postilės. Taikant kokybinės lingvistinės analizės, kiekybinės analizės ir freimų semantikos metodus, siekiama išanalizuoti konstrukcijų, einančių su minėtu veiksmažodžiu, raišką ir reikšmę. Tiriant senuosius tekstus, pasitelktà LKI Raštijos paveldo tyrimo centro svetainė Senieji raštai: konstrukcijų ieškota šios svetainės paieškų sistemoje, taip pat naudotasi čia pateikiamomis senųjų tekstų elektroninėmis konkordancijomis. Analizuojant konstrukcijų su nagrinėjamu veiksmažodžiu semantiką, buvo naudotasi FrameNet sistema. Tais atvejais, kai analizuojamos situacijos neatitiko freimų duomenų bazėje pateikiamų aprašų arba apskritai nebuvo rastos, remtasi tyrimo autorės žiniomis. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.