Lietuvių šnekamosios kalbos tekstynas ir studijos apie pirmosios kalbos mokymąsi: vaizdas iš šalies
Straipsniai
Elena Riekhakaynen
Saint-Petersburg State University, Russia
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/LK.2019.22492
PDF

Reikšminiai žodžiai

sakytinės kalbos tekstynas
šnekos garsynas
pirmosios kalbos įsisavinimas
lietuvių
anglų

Kaip cituoti

Riekhakaynen E. (2019) „Lietuvių šnekamosios kalbos tekstynas ir studijos apie pirmosios kalbos mokymąsi: vaizdas iš šalies“, Lietuvių kalba, (13), p. 1-11. doi: 10.15388/LK.2019.22492.

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiami lietuvių sakytinės kalbos tekstynai ir kai kurie lietuvių kaip pirmosios kalbos įsisavinimo tyrimai. Autorė daugiausia remiasi šaltiniais anglų kalba, nes jie gali praversti lietuviškai nemokantiems tyrėjams bei tapti metodologine ir (ar) teorine paskata tolesnėms įvairių kalbų studijoms. Tarp nagrinėjamų sakytinės kalbos tekstynų yra lietuvių šnekos garsynas „Liepa“, „Sakytinės kalbos įrašų bazė“, „Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas“. Išsamiau analizuojamas paskutinysis, kadangi jis yra glaudžiai susijęs su lietuvių vaikų ir į vaikus nukreiptos kalbos tekstyno sudarymu. Antrojoje straipsnio dalyje apžvelgiami lietuvių kaip pirmosios kalbos įsisavinimo tyrimai. Dauguma tokių tyrimų (tarp jų ir tarptautiniai daugiakalbiai projektai), paremtų tekstynų duomenimis, yra skirti gimtakalbių lietuvių gramatikos įsisavinimui. Tačiau pastaruoju metu stebimas susidomėjimas ir kitais pirmosios kalbos įsisavinimo aspektais (tarp jų – fonologija ir morfonologija) bei naujais tyrimo metodais – vis populiaresni darosi eksperimentai.  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.