Nr. 13 (2019): Lietuvių kalba

Nr. 13 (2019)

Lietuvių kalba
Publikuota 2019-12-20

Straipsniai

Jogilė Teresa Ramonaitė
Sakytinės lietuvių kalbos iššūkiai: įvardžių variantai iš antrosios kalbos įsisavinimo perspektyvos
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
1-16
PDF
Anželika Smetonienė
PK slaviškos šaknies veiksmažodžiai: skoliniai ir probleminiai atvejai
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185
1-12
PDF
Regina Kvašytė | Džiuljeta Maskuliūnienė | Kazimieras Romualdas Župerka
Politinio korektiškumo apraiškos lietuvių ir latvių kalbose
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
1-11
PDF
Daiva Aliūkaitė | Danguolė Mikulėnienė
Paprastojo kalbos bendruomenės nario naratyvas: kur ir kodėl (su)kuriamas vietos tarmiškumas
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146
1-22
PDF
Daiva Kardelytė-Grinevičienė
Lokalizacijos raiška ketvirtojo Georgo Wenkerio sakinio vertimuose
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123
1-10
PDF
Laura Geržotaitė
Bendrinės lietuvių kalbos vaizdinių kalbinio standarto plote tyrimas: vienos Kauno rajono gimnazijos atvejis
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 155
1-25
PDF
Birutė Jasiūnaitė | Jelena Konickaja
Žiemos reiškinių metaforos lietuvių ir rusų poetiniuose tekstuose
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169
1-16
PDF
Danutė Valentukevičienė
Kabelių apylinkių sangrąžiniai veiksmažodžiai
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
1-15
PDF
Rima Bakšienė
Tarminio kalbėjimo vertinimas PAPRŪSĖJE: XXI a. pradžios Vištyčio arealo tyrimas
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
1-17
PDF
Daiva Šveikauskienė | Vytautas Šveikauskas
Lietuvių kalbos skaitmeninė gramatika
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1415
1-21
PDF
Irena Snukiškienė
Tiesos konceptualizavimas leksikografijos šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203
1-16
PDF
Rolandas Mikulskas
Inkliuzyvinių konstrukcijų jungties VIRSTI sugramatinimo kelias
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
1-22
PDF
Elena Riekhakaynen
Lietuvių šnekamosios kalbos tekstynas ir studijos apie pirmosios kalbos mokymąsi: vaizdas iš šalies
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 140
1-11
PDF