Nr. 13 (2019)

Nr. 13 (2019)

Lietuvių kalba
Publikuota 2019-12-20

Straipsniai

Jogilė Teresa Ramonaitė
Sakytinės lietuvių kalbos iššūkiai: įvardžių variantai iš antrosios kalbos įsisavinimo perspektyvos
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
1-16
PDF
Anželika Smetonienė
PK slaviškos šaknies veiksmažodžiai: skoliniai ir probleminiai atvejai
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
1-12
PDF
Regina Kvašytė | Džiuljeta Maskuliūnienė | Kazimieras Romualdas Župerka
Politinio korektiškumo apraiškos lietuvių ir latvių kalbose
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
1-11
PDF
Daiva Aliūkaitė | Danguolė Mikulėnienė
Paprastojo kalbos bendruomenės nario naratyvas: kur ir kodėl (su)kuriamas vietos tarmiškumas
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
1-22
PDF
Daiva Kardelytė-Grinevičienė
Lokalizacijos raiška ketvirtojo Georgo Wenkerio sakinio vertimuose
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
1-10
PDF
Laura Geržotaitė
Bendrinės lietuvių kalbos vaizdinių kalbinio standarto plote tyrimas: vienos Kauno rajono gimnazijos atvejis
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
1-25
PDF
Birutė Jasiūnaitė | Jelena Konickaja
Žiemos reiškinių metaforos lietuvių ir rusų poetiniuose tekstuose
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
1-16
PDF
Danutė Valentukevičienė
Kabelių apylinkių sangrąžiniai veiksmažodžiai
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
1-15
PDF
Rima Bakšienė
Tarminio kalbėjimo vertinimas PAPRŪSĖJE: XXI a. pradžios Vištyčio arealo tyrimas
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
1-17
PDF
Daiva Šveikauskienė | Vytautas Šveikauskas
Lietuvių kalbos skaitmeninė gramatika
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
1-21
PDF
Irena Snukiškienė
Tiesos konceptualizavimas leksikografijos šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
1-16
PDF
Rolandas Mikulskas
Inkliuzyvinių konstrukcijų jungties VIRSTI sugramatinimo kelias
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
1-22
PDF
Elena Riekhakaynen
Lietuvių šnekamosios kalbos tekstynas ir studijos apie pirmosios kalbos mokymąsi: vaizdas iš šalies
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
1-11
PDF