Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje
Straipsniai
Saulė Juzelėnienė
Vilniaus universitetas
Skirmantė Šarkauskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2011-12-28
https://doi.org/10.15388/LK.2011.22797
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Juzelėnienė S. ir Šarkauskienė S. (2011) „Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje“, Lietuvių kalba, (5), p. 1-9. doi: 10.15388/LK.2011.22797.

Santrauka

Reklamos diskurse metafora reiškiama verbaliniais ir neverbaliniais komunikacijos būdais: rašytine, sakytine kalba, vaizdu, muzika, garsu, gestais. Straipsnio tikslas – atskleisti kai kurių reklamuojamų produktų konceptualizacijos ir metaforizacijos mechanizmą. Siekiant šio tikslo nustatomi metaforą sudarantys komponentai, nagrinėjami jų raiškos būdai (žodis ar vaizdas), išryškinamas vaizdo ir žodžio sąveikos poveikis reklaminio pranešimo įtaigai.
Spausdintos reklamos diskurse vartojamos metaforos analizuojamos remiantis Ch. Forceville’o metodologija, jungiančia M. Blacko sąveikos teoriją ir konceptualiosios metaforos tyrimo principus. Straipsnyje teikiama reklamų analizė tam tikrais aspektais papildo Forecevilleʼo teorines įžvalgas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.