Nr. 5 (2011)

Nr. 5 (2011)

Lietuvių kalba
Publikuota 2011-12-28

Straipsniai

Jurgis Pakerys
On derivational suffixes and inflectional classes of verbs in modern Lithuanian
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
1-17
PDF
Gintarė Judžentytė
Dėl vietos prieveiksmių ČIA ir TEN rytų aukštaičių uteniškių patarmėje
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
1-14
PDF
Veslava Čižik-Prokaševa
Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
1-16
PDF
Reda Galinskaitė
Pritarimo strategija jaunimo pokalbiuose: funkcijos ir raiška
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
1-19
PDF
Saulė Juzelėnienė | Skirmantė Šarkauskienė
Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157
1-9
PDF
Salomėja Bandoriūtė
Šiuolaikinių anekdotų apie lytis pašaipos taikiniai ir kalbinė raiška
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
1-12
PDF
Eglė Vaivadaitė-Kaidi
Rojaus konceptualiosios metaforos Sigito Gedos Korano vertime
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
1-11
PDF
Norbert Ostrowski
Iš lietuvių kalbos istorinės morfologijos problemų: apie ʽNEBE(-)ʼ ir ʽBENTʼ kilmę
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
1-8
PDF
Gintarė Žalkauskaitė
Idiolektų požymiai elektroninių laiškų skyryboje
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
1-19
PDF
Aurelija Tamulionienė
Retas nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos tipas: pãjuodis ir pasaũsis
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
1-11
PDF
Meilutė Ramonienė
Kalbų vartojimas darbe didžiuosiuose Lietuvos miestuose
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
1-15
PDF
Gabrielė Šalčiūtė-Čivilienė
Strands in literary English-to-Lithuanian translation criticizm in Lithuania since 1990
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
1-37
PDF

Recenzijos

Rima Bacevičiūtė
A. Pupkis. Kazlų Rūdos šnektos žodynas 1–2
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
1-4
PDF
Daiva Aliūkaitė
Miestai ir kalbos: kolektyvinė monografija, sud. M. Ramonienė
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
1-9
PDF
Aušra Baniulytė
Pietro Umberto Dini. ALILETOESCVR: lingvistica baltica delle origini: Teorie e contesti linquistici nel Cinquecento
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
1-3
PDF
Jolita Urbanavičienė
V. Kardelis. Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacijos
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
1-4
PDF
Inga Hilbig
B. Ryvitytė. Lingvistinės pragmatikos įvadas
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
1-2
PDF
Rolandas Mikulskas
V. Plungian. Gramatinių kategorijų tipologija 1.
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
1-13
PDF