Nr. 7 (2013)

Nr. 7 (2013)

Lietuvių kalba
Publikuota 2013-12-20

Straipsniai

Irena Smetonienė
Reklamos tekstų stilistinė skyryba
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
1-13
PDF
Rūta Šlepikienė | Nijolė Linkevičienė
Autoriaus ir skaitytojo santykių raiška publicistinio stiliaus tekstuose: redakcinių straipsnių kokybinė analizė
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
1-18
PDF
Birutė Kabašinskaitė | Gert Klingenschmitt
Dar kartą apie lie. SPALVÀ: kirtis ir etimologija
Santraukos peržiūros 44 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
1-8
PDF
Aurelija Griškevičienė
Sintaksinių duomenų laukas dvikalbėje lietuvių leksikografijoje
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
1-14
PDF
Daiva Šveikauskienė
Lietuvių kalbos sintaksinė analizė
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
1-20
PDF
Gintarė Judžentytė
Lietuvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalga
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156
1-20
PDF
Vytautas Kardelis
Kalbų vartojimas rytų aukštaičių vilniškių patarmėje
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
1-15
PDF
Vytautas Kardelis
Dar dėl rytų aukštaičių vilniškių patarmės ribų
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
1-22
PDF

Recenzijos

Rolandas Mikulskas
Vladimir Plungian. Gramatinių kategorijų tipologija, 2.
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
1-28
PDF
Asta Kazlauskienė
R. Kliukienė. Šiaurės žemaičių konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
1-3
PDF