Pacientų, turinčių lėtinių žaizdų kojose, gyvenimo kokybės vertinimas: ar gali padėti gydymas trombocitų praturtinta plazma?
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Domantas Rainys
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija
Adas Čepas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija
Rytis Rimdeika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija
Publikuota 2020-06-10
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2020.19.24
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

lėtinė žaizda
opa
trombocitų praturtinta plazma
gyvenimo kokybė
regeneracinė medicina

Kaip cituoti

1.
Rainys D, Čepas A, Rimdeika R. Pacientų, turinčių lėtinių žaizdų kojose, gyvenimo kokybės vertinimas: ar gali padėti gydymas trombocitų praturtinta plazma?. LS [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio10 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];19(1-2):42-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/18367

Santrauka

Tikslai. Įvertinti ir palyginti pacientų, turinčių lėtinių žaizdų kojose, gyvenimo kokybę, žaizdas gydant trombocitų praturtintos plazmos geliu (PRP) ir įprastiniu lėtinių žaizdų gydymo metodu. Tyrimo metodai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje 2014–2018 m. atliktas randomizuotas klinikinis tyrimas, vertinantis pacientų, turinčių lėtinių žaizdų kojose, gyvenimo kokybę (SF-36 klausimynas), su žaizda susijusį skausmą ir žaizdos sekreciją, taikant gydymą PRP ir įprastiniu metodu. Į tyrimą įtraukti 69 tiriamieji. Statistinė analizė atlikta IBM SPSS 23.0 programa. Rezultatai. PRP metodika gydyti pacientai gydymo pabaigoje gyvenimo kokybę vertino palankiau negu įprastiniu metodu gydyti pacientai (p < 0,05), žaizdos skausmas, palyginti su kontroline grupe, gydymo pabaigoje buvo mažesnis (PRP – 1,54; kontrolinė grupė – 2,85; p = 0,015), skausmas rečiau trikdė miegą (p < 0,001). PRP grupėje nustatyta mažesnė žaizdų sekrecija (p < 0,05). Išvados. Gydymas PRP metodika susijęs su mažesniu žaizdos skausmu, miego trikdymu, žaizdos sekrecija ir geresne pacientų gyvenimo kokybe gydymo metu.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.