Laivelio lūžio rekonstrukcija šonkaulio autotransplantatu: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga
Klinikinė praktika
Mantas Fomkinas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mantas Kievišas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kęstutis Braziulis
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Rytis Rimdeika
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Publikuota 2021-04-16
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2021.20.39
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

laivelis
proksimalinis galas
proksimalinis polius
šonkaulis
laivelio lūžis
laivelio proksimalinio poliaus lūžis
transplantatas
autotransplantatas
šonkaulio autotransplantatas
osteochondrinis

Kaip cituoti

1.
Fomkinas M, Kievišas M, Braziulis K, Rimdeika R. Laivelio lūžio rekonstrukcija šonkaulio autotransplantatu: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga. LS [Prieiga per internetą]. 2021 m.balandžio16 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];20(1):32-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/23886

Santrauka

Tikslas. Įvertinti laivelio proksimalinio poliaus rekonstrukcijos šonkaulio osteochondriniu autotransplantatu rezultatus, gydant skeveldrinį lūžį. Tyrimo metodai. Pateikiamas laivelio proksimalinio poliaus skeveldrinio lūžio rekonstrukcijos šonkaulio osteochondriniu autotransplantatu klinikinis atvejis. Klinikiniam paciento įvertinimui prieš operaciją ir praėjus 6 mėn. po atliktos rekonstrukcijos pasitelktas modifikuotas Greeno ir O’Brieno riešo funkcijos balas ir Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (QuickDASH) vertinimo skalė. Taip pat, naudojantis Medline (PubMed), ScienceDirect ir UpToDate duomenų bazėmis, atlikta mokslinės literatūros apžvalga, apimanti laivelio proksimalinio poliaus lūžių chirurginio gydymo metodus ir galimybes. Rezultatai. Esant laivelio proksimalinio poliaus lūžiams, ypač skeveldrinio pobūdžio, tradiciniai gydymo metodai dėl techninių atlikimo principų ar numatomų nepalankių išeičių dažnai yra netinkami. Minėtais atvejais galima rekonstrukcija šonkaulio osteochondriniu autotransplantatu. Tirtam pacientui nustatytas modifikuotas Greeno ir O’Brieno riešo funkcijos balas, praėjus 6 mėn. po rekonstrukcinės operacijos, padidėjo nuo 75 iki 95 balų iš 100, o taikant Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (QuickDASH) apskaičiuotas balas sumažėjo nuo 13,64 iki 4,55 balų. Minimų metodikų išeitys atskleidžiamos ir keliuose užsienio tyrimuose (Sandow, 1998, 2001; Veitch et al., 2007). Šių tyrimų duomenimis, atlikus laivelio rekonstrukciją osteochondriniu šonkaulio autotransplantatu, visų tiriamųjų (atitinkamai 22, 47 ir 14 pacientų), išskyrus vieną pacientą, judesio amplitudė ir sugriebimo jėga padidėjo, sumažėjo skausmas, tiriamieji atgavo prieš traumą buvusį darbingumą. Išvados. Atliekant laivelio proksimalinio poliaus skeveldrinio lūžio rekonstrukciją, kai kaulinio audinio defektas atkuriamas osteochondriniu šonkaulio autotransplantatu, pasiekiama palankių riešo funkcijos atkūrimo rezultatų, išvengiama alternatyvioms chirurginėms procedūroms būdingų komplikacijų ar nepalankių funkcinių padarinių.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.