Autofluorescencinės bronchoskopijos reikšmė diagnozuojant ankstyvą plaučių vėžį
-
Vilma Brazytė
Narimantas Evaldas Samalavičius
Renatas Tikuišis
Povilas Miliauskas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2011.1.2082
PDF

Kaip cituoti

1.
Autofluorescencinės bronchoskopijos reikšmė diagnozuojant ankstyvą plaučių vėžį. LS [Internet]. 2011 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 27];9(3-4):0-. Available from: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2082

Santrauka

Sigitas Zaremba1, Renatas Aškinis1, Arnoldas Krasauskas1, Saulius Cicėnas1,2

1Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
2Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos, sporto medicinos ir slaugos institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

El. paštas: saulius.cicenas@vuoi.lt

Įvadas / tikslas
Plaučių vėžys yra viena dažniausių onkologinių ligų Lietuvoje, ypač vyrų. Tai solidinis navikas, turintis blogą prognozę daugiausia dėl greito progresavimo. Deja, dauguma atvejų nustatomi vėlyvos stadijos. Sergamumas plaučių vėžiu Lietuvoje yra 38,30 atvejo/100 000 gyventojų, 69,20/100 000 vyrų ir 11,4/100 000 moterų (2010 m). Plaučių vėžio gydymo prognozė gali būti palankesnė, jei nustatomas ir gydomas ankstyvos stadijos plaučių vėžys. Autofluorescencinis (AF) bronchoskopas padeda pamatyti normalioje šviesoje nematomus bronchų gleivinės pokyčius. Šis metodas pasižymi didesniu tyrimo jautrumu, bet mažesniu specifiškumu. Darbo tikslas – pasidalyti Vilniaus universiteto Onkologijos instituto patirtimi naudojant autofluorescencinį bronchoskopą, nustatyti tyrimo jautrumą ir specifiškumą diagnozuojant plaučių vėžį.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. gegužės 25 d. atliktos autofluorescencinės bronchoskopijos 87 ligoniams. Duomenys apžvelgti retrospektyviai.

Rezultatai
Autofluorescencinės bronchoskopijos metodu tirti 87 ligoniai, iš jų 59 sergantys plaučių vėžiu, 5 – stemplės vėžiu, 7 – kitų lokalizacijų navikine patologija ir 16 – nepiktybinėmis ligomis. Nustatėme baltos šviesos bronchoskopijos ir autofluorescencinės bronchoskopijos tyrimo jautrumą – atitinkamai 0,83 ir 0,87. Specifiškumas abiem atvejais buvo vienodas – 0,68.

Išvados
Autofluorescencinė bronchoskopija yra saugus, naudingas diagnostikos metodas, kuris padeda vertinti naviko endobronchinį išplitimą planuojant operacijos apimtį. Mūsų nustatytas baltos šviesos bronchoskopijos ir autofluorescencinės šviesos bronchoskopijos tyrimų jautrumas buvo 0,83 ir 0,87, tai iš esmės atitinka kitų autorių duomenis. Autofluorescencinės šviesos bronchoskopijos tyrimas naudingesnis nustatant ankstyvų stadijų plaučių vėžį ar ikivėžines ligas.

Reikšminiai žodžiai: autofluorescencinė bronchoskopija, plaučių vėžys.

The value of autofluorescence bronchoscopy in the diagnosis of early lung cancer

Sigitas Zaremba1, Renatas Aškinis1, Arnoldas Krasauskas1, Saulius Cicėnas1,2

1 Institute of Oncology, Vilnius University, Santariškių Str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Faculty of Medicine, Institute of Rehabilitation, Sport Medicine and Nursing, Santariškių Str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania

E-mail: saulius.cicenas@vuoi.lt

Background / objective
Lung cancer is one of the most common oncologic diseases in Lithuania, especially among males. It is a solid tumour with a poor prognosis due to rapid progression. Unfortunately, most cases are diagnosed at an advanced stage. Lung cancer morbidity in Lithuania is 38.3 / 100000 inhabitants (69.2 / 100000 among males and 11.4 / 100000 among females) (2010). The prognosis of lung cancer treatment could be better if it were diagnosed at an early stage of the disease. Autofluorescence bronchoscopy can help to find bronchial mucosa lesions which were not seen with a white light bronchoscope. This method has a higher sensitivity but a lower specificity. The study presents – to share our experience in using autofluorescence bronchoscopy, to evaluate its sensitivity and specificity.

Methods
From 15 September 2009 till 25 May 2011, there were 87 patients examined with autofluorescence bronchoscopy at the Vilnius University Institute of Oncology. The data were evaluated retrospectively.

Results
We examined 87 patients by autofluorescence bronchoscopy: 59 with lung cacner, 5 with esophageal cancer, 7 with other malignant diseases, and 16 with benign diseases. White-light and autofluorescence bronchoscopy sensitivity was 0.83 and 0.87, respectively. The specificity was 0.68 in both methods.

Conclusions
Autofluorescence bronchoscopy is a safe, useful diagnostic method allowing to evaluate endobronchial tumour spread when planning surgical resection. We found white-light and autofluorescence bronchoscopy sensitivity to be 0.83 and 0.87, respectively, which correlate with data of other authors. Autofluorescence bronchoscopy is preferable when diagnosing early-stage lung cancer or precancerous lesions.

Keywords: autofluorescence bronchoscopy, lung cancer.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 3 4 5 6 7 > >>