Hipotenzinės epidurinės anestezijos įtaka šunto frakcijai
-
Renatas Tikuišis
Povilas Miliauskas
Saulius Cicėnas
Aleksas Žurauskas
Narimantas Evaldas Samalavičius
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2202
PDF

Kaip cituoti

1.
Hipotenzinės epidurinės anestezijos įtaka šunto frakcijai. LS [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 23];5(3):0-. Available from: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2202

Santrauka

Renatas Tikuišis, Povilas Miliauskas, Saulius Cicėnas, Aleksas Žurauskas, Narimantas Evaldas Samalavičius
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, LT-08660
El paštas: renatas.tikuisis@gmail.com

Įvadas / tikslas

Vieno plaučio ventiliavimas padidina plautinį šuntą ir sumažina PaO2, nors ir ventiliacija atliekama 100% deguonimi. Šio tyrimo tikslas buvo palyginti šunto frakciją esant normaliam ir sumažintam kraujo spaudimui, kai atliekama abiejų ir vieno plaučio ventiliacija.

Ligoniai ir metodai

Tyrime dalyvavo 100 pacientų. Pacientai atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją (T grupė) ir kontrolinę (K grupė). Kiekvieną grupę sudarė po 50 pacientų. T grupės pacientams buvo taikyta torakalinė epidurinė ir bendroji intubacinė nejautra. Epidurinė nejautra naudota skausmui malšinti ir vidutiniam arteriniam kraujospūdžiui (VAS) sumažinti iki 50–60 mm Hg. K grupės pacientams taikyta tik bendroji intubacinė nejautra ir VAS nebuvo sumažintas (79–119 mm Hg). Arterinio ir veninio kraujo tyrimas buvo atliekamas ventiliuojant abu plaučius ir praėjus 20, 40, 60 minučių, kai buvo ventiliuojamas vienas plautis.

Rezultatai

Abi grupės pagal operacijos apimtį ir ligonių charakteristiką buvo vienodos. Plautinis šuntas padidėja pradėjus vieno plaučio ventiliaciją abiejų grupių ligoniams. Tačiau atskirų grupių plautinis šuntas nesiskiria tiek ventiliuojant vieną plautį, tiek ventiliuojant abu.

Išvada

Nei torakalinė epidurinė nejautra, nei mažas kraujo spaudimas nedidina plautinio šunto ventiliuojant vieną ar abu plaučius

Pagrindiniai žodžiai: plautinis šuntas, plaučių ventiliacija

The effect of hypotensive epidural anesthesia on shunt fraction

Renatas Tikuišis, Povilas Miliauskas, Saulius Cicėnas, Aleksas Žurauskas, Narimantas Evaldas Samalavičius
Vilnius University, Institute of Oncology, Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: renatas.tikuisis@gmail.com

Objective

One-lung ventilation (OLV) induces an increase in pulmonary shunt sometimes associated with a decrease in PaO2 despite ventilation with 100% oxygen. The aim of the study was to compare shunt fraction during two and one lung ventilation in patients with normal and decreased blood pressure.

Patients and methods

One hundred patients were enrolled in this study. Patients were randomly assigned to one of the two groups: investigation (group T) and control (group K). Fifty patients were involved in group T. Thoracic epidural anesthesia (TEA) combined with general anesthesia was used in these patients. TEA was used to reach analgesia and to reduce mean arterial blood pressure (MAP) to 50–60 mmHg. Group K also covered 50 patients. Only general anesthesia was used in these patients and MAP was not reduced (it was 79–119 mmHg). Arterial and venous blood samples were measured at the end of two lung ventilations, 20, 40 and 60 min after the initiation of OLV.

Results

There were no significant differences in the type of operation and preoperative patients’ characteristics between the groups. In both groups, the pulmonary shunt fraction increased significantly during OLV in comparison to two-lung ventilation (TLV), but there was no significant difference between the groups as regards shunt fraction during OLV or TLV.

Conclusion

We concluded that TEA and reduced MAP do not significantly influence shunt fraction during two- and one-lung ventilation.

Keywords: pulmonary shunt, lung ventilation

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>