Atvirųjų ir laparoskopinių kolorektalinių onkologinių operacijų palyginimas
-
Giedrė Rudinskaitė
Narimantas Evaldas Samalavičius
Renatas Tikuišis
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.4.2141
PDF

Kaip cituoti

1.
Atvirųjų ir laparoskopinių kolorektalinių onkologinių operacijų palyginimas. LS [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 4];6(4):0-. Available from: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2141

Santrauka

Giedrė Rudinskaitė1, Narimantas Evaldas Samalavičius2, Renatas Tikuišis3
1, 2 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Abdominalinės ir bendrosios chirurgijos
ir onkologijos skyrius, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
3 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Intensyviosios terapijos ir anesteziologijos skyrius,
Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: grudinsk@yahoo.com

Nors minimaliai invaziniu būdu operuojama daugelis neonkologinių ligų, laparoskopinės kolorektalinio vėžio chirurgijos pripažinimas yra daug mažesnis. Priežastis buvo tokie veiksniai kaip operacijos technikos sudėtingumas, kaina, operacijos trukmė, ilga mokymosi kreivė ir rūpestis onkologiniu saugumu. Chirurgų bendruomenei užtruko daugiau nei dešimt metų įteisinti laparoskopinį kolorektalinio vėžio gydymo metodą: jis yra saugus, pacientams užtikrina visus laparoskopinės chirurgijos pranašumus. Duomenys taip pat parodė, kad išgyvenamumas po laparoskopinės ir laparotominės gaubtinės žarnos vėžio rezekcijos nesiskiria. Tyrimai, nagrinėjantys išgyvenamumą po tiesiosios žarnos vėžio laparoskopinės rezekcijos, buvo pradėti vėliau ir 5 metų išgyvenamumo rezultatai dar negauti. Šioje apžvalgoje pateikiami iki šiol gauti ir metaanalizės būdu išnagrinėti kolorektalinio vėžio laparoskopinių operacijų rezultatai

Reikšminiai žodžiai: gaubtinės žarnos vėžys, tiesiosios žarnos vėžys, laparoskopinė rezekcija

A comparison of laparoscopic and open colorectal cancer surgery

Giedrė Rudinskaitė1, Narimantas Evaldas Samalavičius2, Renatas Tikuišis3
1, 2 Abdominal and General Surgical Oncology Department, Institute of Oncology,
University of Vilnius, Santariškiu str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
3 Intensive Care and Anestesiology Department, Institute of Oncology, University of Vilnius,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: grudinsk@yahoo.com

Although minimally invasive surgery has been accepted for a variety of disorders, laparoscopic resection of colorectal cancer surgery gained much less acceptance. The reasons were the factors such as technical complexity, cost, duration of surgery, the long learning curve and concerns about oncologic safety. It took the surgical community more than a decade to admit that the laparoscopic optikon for colorectal cancer is legitimate: it is safe, and it provides the patients with the advantages of minimally invasive surgery. Data indicate that there are no oncologic differences between laparoscopic and open resections for the treatment of primary colon cancer. Initiated later than for colon cancer, the 5-year survival evaluation of the use of laparoscopy in rectal cancer is still ongoing. This review presents recently published metaanalyses of colorectal cancer laparoscopic surgery.

Keywords: cancer of colon, rectal cancer, laparoscopic resection

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>