Intraoperacinės parathormono koncentracijos matavimas pooperaciniam hipoparatiroidizmui numatyti po visiškosios tiroidektomijos
-
Algirdas Šlepavičius
Virgilijus Beiša
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.4.2174
PDF

Kaip cituoti

1.
Intraoperacinės parathormono koncentracijos matavimas pooperaciniam hipoparatiroidizmui numatyti po visiškosios tiroidektomijos. LS [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 27];5(4):0-. Available from: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2174

Santrauka

Algirdas Šlepavičius1,  Virgilijus Beiša2
1 Klaipėdos universitetinės ligoninės Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyrius,
Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda
El paštas: algisle@takas.lt
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos ir gastroenterologijos klinika,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: Virgilijus.beisa@santa.lt

Įvadas / tikslas

Intaktinio intraoperacinio parathormono (IOPTH) koncentracija kaip prieskydinių liaukų funkcijos rodiklis dažnai nustatoma operuojant nuo pirminio ir antrinio hiperparatiroidizmo. Šio perspektyviojo tyrimo tikslas – išanalizuoti IOPTH galimybes pooperaciniam hipoparatiroidizmui prognozuoti skydliaukės chirurgijoje.

Ligoniai ir metodai

Klaipėdos ligoninės Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriuje ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centre nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2006 m. sausio 1 d. 89 ligoniams, praėjus 10 minučių po tiroidektomijos, buvo tiriama IOPTH koncentracija kraujyje. Kalcio koncentracija kraujyje buvo tikrinama praėjus 24, 48 ir 72 val. po operacijos. Visi operuotieji suskirstyti į dvi grupes: ligoniai, kuriems po tiroidektomijos nebuvo hipoparatiroidizmo reiškinių (A grupė n = 78), ir ligoniai, kuriems po tiroidektomijos išsivystė hipoparatiroidizmo požymiai (B grupė n = 11). Palyginti abiejų gupių ligonių IOPTH ir kalcio koncentracijos kraujyje skirtumai bei hipoparatiroidizmo klinikinės išraiškos priklausomybė nuo IOPTH ir kalcio koncentracijos kraujyje.

Rezultatai

Iš 89 ligonių vienuolikai (12,4%) po visiškosios tiroidektomijos išsivystė pooperacinis hipoparatiroidizmas. Simptomai pasireiškė nuo 24 val. iki 52 val. po operacijos. Ligonių, kuriems po operacijos išsivystė hipoparatiroidizmo klinika, vidutinė IOPTH koncentracija kraujyje buvo daug mažesnė (7,2 ± 1,32 pg/ml) nei tų, kuriems hipoparatiroidizmo klinikos nebuvo (42 ± 2,79 pg/ml) (p < 0,05). Po tiroidektomijos mažesnė nei 10 pg/ml IOPTH koncentracija kraujyje turėjo 90,9% jautrumą ir 100% specifiškumą prognozuojant pooperacinį hipoparatiroidizmą. Teigiama numatymo vertė 100%, neigiama numatymo vertė 90%.

Išvada

Jei IOPTH koncentracija kraujyje praėjus 10 minučių nuo skydliaukės pašalinimo yra mažesnė nei 10 pg/ml, galime prognozuoti pooperacinį hipoparatiroidizmą. IOPTH tyrimas klinikinėje praktikoje leidžia laiku pradėti gydyti rizikos grupės ligonius kalcio preparatais, o jei reikia – ir vitaminu D, o ne rizikos grupės ligonius būtų galima gerokai anksčiau išleisti į namus.

Pagrindiniai žodžiai: intraoperacinis parathormono matavimas, visiškoji tiroidektomija, pooperacinis hipoparatiroidizmas

Intraoperative parathyroid hormone level monitoring for predicting postoperative hypoparathyroidism after total thyroidectomy

Algirdas Šlepavičius1,  Virgilijus Beiša2
1 Klaipėda University Hospital, Department of Abdominal and Endocrine Surgery,
Liepojos str. 41, LT-92288 Klaipėda, Lithuania
E-mail: algisle@takas.lt
2 Kaunas University of Medicine,
Insitute for Biomedical Research,
Eivenių g. 4, LT-50009 Kaunas, Lithuania
E-mail: Virgilijus.beisa@santa.lt

Background / objective

Intraoperative parathyroid hormone (IOPTH) levels are usually not monitored during thyroidectomy, although they are widely used during parathyroidectomy as an indicator of parathyroid gland function.This prospective study evaluated the occurrence of hypoparathyroidism after total thyroidectomy and the use of IOPTH levels for predicting the postoperative hypoparathyroidism and the need for postoperative vitamin D and Ca supplementation.

Patients and methods

Eighty nine patients underwent total thyroidectomy at the Department of Abdominal and Endocrine Surgery of Klaipėda University Hospital and at the Abdominal Center of Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos from 01-06-2005 to 01-01-2006. The IOPTH was measured 10 min after thyroidectomy. Postoperative calcium levels were monitored 24, 48 and 72 hours after surgery. IOPTH levels were correlated with postoperative calcium levels and clinical symptoms of hypocalcemia. Patients with symptomatic hypocalcemia are compared with asymptomatic patients.

Results

Twelve patients developed hypocalcemia after thyroidectomy. The onset of symptomatic hypocalcemia ranged from 24 to 52 hours. The mean IOPTH level (7.2 ± 1.32 pg/ml) in patients who developed symptomatic hypocalcemia was significantly lower than the mean IOPTH level (42 ± 2.79 pg/ml) in patients without symptoms (p < 0.05). An IOPTH level less than 10 pg/ml had a sensitivity of 90%, a specifity of 100%, a positive predictive value of 100%, and a negative predictive value of 90% for the development of symptomatic hypocalcemia.

Conclusion

An IOPTH level less than 10 pg/ml 10 minutes after total thyroidectomy is a strong predictor of hypoparathyroidism. The incorporation of the IOPTH assay in the management of thyroid diseases is recommended to prevent and prospectively treat symptomatic hypocalcemia.

Key words: Intraoperative parathyroid hormone monitoring, postoperative hypoparathyroidism, total thyroidectomy

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai