Laparoskopinės ir tradicinės distalinės kasos rezekcijos metodų palyginimas
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Algirdas Šlepavičius
Vitalija Nutautienė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2015.3.8772
PDF

Reikšminiai žodžiai

distalinė pankreatektomija
laparoskopija
kasos neoplazijos

Kaip cituoti

1.
Šlepavičius A, Nutautienė V. Laparoskopinės ir tradicinės distalinės kasos rezekcijos metodų palyginimas. LS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];14(3):159-65. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/8772

Santrauka

Tikslas
Laparoskopinė distalinė kasos rezekcija (LDP) pirmą kartą atlikta 1996 metais. Paskelbta nemažai laparoskopinės distalinės kasos rezekcijos retrospektyviųjų tyrimų rezultatų, bet jų rezultatai yra prieštaringi. Kol kas dar niekas nėra atlikęs perspekty­viojo atsitiktinių imčių tyrimo. Mūsų klinikinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kuris metodas yra pranašesnis mūsų retrospektyvio­jo tyrimo duomenimis.
Ligoniai ir metodai
Šiame darbe nagrinėjame ligonius, kuriems 1998–2015 metais Klaipėdos universitetinės ligoninės Pilvo ir endokrininės chirur­gijos skyriuje atliktos distalinės laparoskopinės ir tradicinės kasos rezekcijos (TDP). Iki 2006 metų visos distalinės kasos rezekci­jos buvo atliekamos tradiciniu būdu, o po 2006 metų – laparoskopiniu būdu. Į tyrimą buvo įtraukti tik ligoniai, sergantys gery­biniais kasos augliais, paribiniais augliais, distalinės kasos dalies pseudotumoroziniu pankreatitu, neuroendokrininiais augliais.
Rezultatai
Atliktos 62 distalinės kasos rezekcijos: 30 LDP ir 32 TDP. Abi šios lyginamosios grupės nesiskyrė pagal demografinius ir patologi­nės histologijos duomenis. Išsiskyrė tik pagal operacinius ir pooperacinius rodiklius. Patikimai reikšmingai skyrėsi kraujo netek­tis operacijų metu, analgetikų poreikis bei hospitalizacijos trukmė. Netekto kraujo kiekis buvo didesnis TDP atveju (p – 0,012). Blužnies išsaugojimo atvejų buvo daugiau TDP, tačiau tai reikšmingai nesiskyrė. Kasos pooperacinės fistulės TDP (11) ir LDP (7) grupėse reikšmingai nesiskyrė (p – 0,31). Analgetikų poreikis (ketonalio, morfijaus) po operacijos reikšmingai didesnis TDP gru­pėje (p – 0,03, p – 0,01). Po LDP gydymosi stacionare trukmė buvo mažesnė (p – 0,01). Mirties atvejų po operacijų neužfiksuota.
Išvados
Ir LDP, ir TDP yra saugios operacijos šalinant distalinės kasos dalies auglius. Tyrimas parodė, kad abiejose grupėse komplika­cijų skaičius panašus, kasos pooperacinės fistulės dažnis toks pats. Bet LDP grupės ligoniai operacijos metu neteko mažiau kraujo, mažiau reikėjo analgetikų, trumpesnis buvo gydymas ligoninėje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.