Virškinimo trakto stromos navikų chirurginio gydymo principai
-
Raimundas Lunevičius
Michitaka Fujiwara
Juozas Stanaitis
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.2.2270
PDF

Kaip cituoti

1.
Lunevičius R, Fujiwara M, Stanaitis J. Virškinimo trakto stromos navikų chirurginio gydymo principai. LS [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];4(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2270

Santrauka

Raimundas Lunevičius1, Michitaka Fujiwara2, Juozas Stanaitis1
1 Vilniaus universiteto Bendrosios ir plastinės chirurgijos
ortopedijos ir traumatologijos klinika,
Šiltnamių g. 29, LT-04130
2 Nagojos universitetas, 2-asis chirurgijos skyrius, Endoskopinės chirurgijos centras,
65 Tsurumai-cho, Showa-ku, Nagoya 466, Japonija
El. paštas: rlunevichus@yahoo.com

Įvadas / tikslas

Chirurginis gydymas yra pagrindinis siekiant išgydyti virškinimo trakto stromos navikais sergančius ligonius. Straipsnio tikslas – apibūdinti šios ligos chirurginio gydymo indikacijas, principus ir vėlyvus rezultatus.

Apžvalga

Kertiniai klausimai, į kuriuos turi atsakyti klinicistas siekdamas nustatyti GIST chirurginio gydymo indikacijas, yra tokie: (i) ar tai pirminis lokalus chirurgiškai radikaliai pašalinamas GIST; jei taip – tai yra indikacija operuoti visais atvejais; (ii) ar tai yra lokaliai ar atokiai išplitęs GIST (kai naviko radikalaus pašalinimo galimybės yra labai ribotos arba jų nėra); jei taip – tai yra indikacija skirti neoadjuvantinę terapiją imatinibo mezilatu. Tokiu atveju chirurginio gydymo galimybės iš naujo vertinamos praėjus 3, 6, 9 mėn. ir daugiau nuo nepertraukiamo gydymo vaistais pradžios. Tai lemia naviko atsakas į gydymą vaistais. Virškinimo trakto stromos naviko operacijos tikslas – visiškas naviko pašalinimas apimant nepažeistus audinius. Atstumas nuo naviko kraštų turi būti ne mažesnis kaip 1–2 cm. Sisteminė sritinė limfadenektomija nedaroma arba daroma labai retai, tai yra tais atvejais, kai yra metastazių sritiniuose limfmazgiuose. Nustačius recidyvinį ar metastazavusį virškinimo trakto stromos naviką, klinicistui keliami tokie uždaviniai: pirma, išsiaiškinti chirurginės rezekcijos galimybes; antra, pagrįsti imatinibo mezilato skyrimo būtinumą. GIST dvinaris skirstymas į mažo piktybiškumo ir didelio piktybiškumo navikus klinicistui yra priimtinas.

Išvada

Siekiant pagerinti GIST gydymo rezultatus, būtini tolesni aktyvūs GIST diagnostikos ir gydymo tyrimai.

Reikšminiai žodžiai: virškinimo trakto stromos navikai (GIST), chirurginis gydymas, imatinibo mezilatas

Principles of surgical treatment of gastrointestinal stromal tumors

Raimundas Lunevičius1, Michitaka Fujiwara2, Juozas Stanaitis1
1 Vilnius University, Clinic of General and Plastic Surgery, Orthopedics and Trauma Surgery
Šiltnamių str. 29 LT-04130 Vilnius, Lithuania
2 Nagoya University, 2nd Department of Surgery, Section of Endoscopic Surgery,
65 Tsurumai-cho, Showa-ku, Nagoya 466, Japan
E-mails: rlunevichus@yahoo.com

Background / objective

Surgical resection is the main choice of reliable recovery for GIST patients. The purpose of the article is as follows: to define indications for surgery, the principles of operations due to GIST, and late follow-up results.

Review

Most important points in defining indications for surgery are the following: (i) is it a primary localized resectable GIST? If yes, it is an absolute indication for surgery; (ii) is it a locally or distantly outspread GIST when the possibilities of surgical resection are very restricted or there are no them; if yes, it is an indication for neoadjuvant imatinib mesylate therapy. There is a need for re-consideration of indications for surgery after 3, 6, 9 and more months after permanent neoadjuvant therapy, depending on response of the tumor to medication. An operation should be aimed to performe complete en block removal of the tumor and the surrounding 1–2 cm length of tissue. A systematic regional lymphadenectomy is not recommended routinely. It is warranted only for evident regional nodal involvement. In case of a recurrent or metastatic disease, there is a necessity to determine the following: first, are threre still any possibilities for surgical resection; second, to motivate the necessity for imatinib mesylate therapy. Binary categorization of GIST into low and high malignant potential tumors is acceptable to clinicians.

Conclusion

To optimize results of GIST management, a further active research and consensus are needed.

Key words: gastrointestinal stromal tumors (GIST), surgery, imatinib mesylate

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>