Transuretrinės mikrobangų termoterapijos ankstyvieji ir vėlyvieji rezultatai gydant nepiktybinę prostatos hiperplaziją
-
Audrius Rimas
Balys Dainys
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.4.2290
PDF

Kaip cituoti

1.
Rimas A, Dainys B. Transuretrinės mikrobangų termoterapijos ankstyvieji ir vėlyvieji rezultatai gydant nepiktybinę prostatos hiperplaziją. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.rugsėjo25 d.];3(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2290

Santrauka

Audrius Rimas, Balys Dainys
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Nefrologijos ir urologijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: audrius.rimas@santa.lt, arimas@mail.lt

Tikslas

Apibendrinti ir įvertinti nepiktybinės prostatos hiperplazijos gydymo rezultatus, naudojant transuretrinę mikrobangų termoterapiją.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai išanalizuoti 99 pacientų termoterapijos rezultatai. Gydytų vyrų amžiaus vidurkis – 71,9 metų. Ligoniai šiam gydymui atrinkti atsižvelgus į skundus, maksimalų šlapimo srovės greitį, transrektalinę prostatos echoskopiją ir liekamąjį šlapimą. Viršgaktiniu šlapimo pūslės drenažu gydytas 31 vyras. Šlapimo takų infekcija nustatyta 22 ligoniams prieš gydymą. Termoterapijai naudotas firmos "Dornier" aparatas "UroWave".

Rezultatai

Pagal Tarptautinę prostatos simptomų skalę skundai sumažėjo nuo 11,2 iki 7 balų (62,5%), prostatos tūris – nuo 70 ml iki 60 ml (15,7%), maksimalus srovės greitis padidėjo nuo 8 ml/s iki 15 ml/s (53,3%), liekamojo šlapimo kiekis liko nereikšmingas, pašalintos cistostomos 22 ligoniams iš 31 (70,1%), po 24 mėn. 7 ligoniai operuoti, 10 ligonių atlikta pakartotinė termoterapija, medikamentinis gydymas skirtas 20 ligonių. Pasiteikė šios komplikacijos: hematurija – 23 (23,3%) ligoniams; kraujavimas – vienam (1,01%); ūminis šlapimo susilaikymas – aštuoniems (8,08%); šlapimo takų infekcijos paūmėjimas – vienam (1,01%).

Išvados

Mikrobangų termoterapija yra veiksmingas ir saugus nepiktybinės prostatos hiperplazijos gydymo būdas. Simptominis ir urodinaminis pagerėjimas po termoterapijos išliko iki 24 mėnesių. Geriausias poveikis gautas 3–18 mėnesiais. Pavojingų sveikatai ir gyvybei komplikacijų po mikrobangų termoterapijos nepasitaikė. Šlapimo takų infekcija blogina termoterapijos rezultatą ankstyvuoju laikotarpiu, vėliau ligos baigčiai ji reikšmės neturi.

Reikšminiai žodžiai: nepiktybinė prostatos hiperplazija, transuretrinė mikrobangų termoterapija, hipertermija

Early and follow-up clinical results of transurethral microwave thermotherapy for benign prostatic hyperplasia

Audrius Rimas, Balys Dainys
Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos",
Center of Nephrology and Urology,
Santariškių str. 2,
LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: audrius.rimas@santa.lt, arimas@mail.lt

Objective

To evaluate the results of transurethral microwave thermotherapy for benign prostatic hyperplasia.

Patients and methods

The results of thermotherapy were analysed retrospectively for 99 cases of prostatic hyperplasia. The mean age of patients was 71.9 years. Initial evaluation consisted of a history, peak urinary flow rate, transrectal prostate ultrasonography and post-voiding urinary volume. Suprapubic urinary drainage was done in 31 cases. Urinary tract pre-infection was found in 22 patients. We used a UroWave (Dornier) device for thermotherapy.

Results

The complaints according to IPSS decreased from 11.2 to 7 (62.5%), the prostate volume from 70 to 60 ml (15.7%), the peak flow rate increased from 8 to 15 ml/s (53.3%), residual urinary volume was insignificant after treatment, cistostoms were removed in 22 cases from 31 (70.1%), after 24 months 7 patients were operated on, 10 patients underwent retreatment with thermotherapy, medication was administered in 20 cases. We noticed the following complications: hematuria in 23 (23.3%) patients, bleeding 1 (1.01%), acute retention of urination 8 (8.08%), exacerbation of urinary tract infection 1 (1.01%).

Conclusions

Microwave thermotherapy is an efficacious and safe method of treatment of benign prostatic hyperplasia. Symptomatic and urodynamic improvement after thermotherapy persisted for 24 months. The best results were obtained 3–18 months after treatment. We found no high-risk complications after thermotherapy. Urinary tract infection worsened the results of microwave thermotherapy only in the early post-treatment period.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, transurethral microwave thermotherapy, hyperthermia, minimally invasive therapy

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.