Eksperimentinės inkstų transplantacijos Lietuvoje apžvalga
-
Balys Dainys
Tatjana Rainienė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.4.2306
PDF

Kaip cituoti

1.
Dainys B, Rainienė T. Eksperimentinės inkstų transplantacijos Lietuvoje apžvalga. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.rugsėjo25 d.];3(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2306

Santrauka

Balys Dainys, Tatjana Rainienė
Vilniaus universiteto Nefrologijos ir urologijos centras
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: balys.dainys@mf.vu.lt

Pirmasis eksperimentinę inksto transplantaciją Lietuvoje atliko V. Kuzma. 1925 m. nuvykęs tobulintis į Vieną, į A. Eiselsbergo kliniką, transplantacijos eksperimentus darė kartu su dr. E. Goldu. Grįžęs į Kauną, 1927–1929 metais tęsė eksperimentines inkstų autotransplantacijas, alotransplantacijas ir ksenotransplantacijas. Jis sukūrė originalų inkstų alotransplantacijos ir ksenotransplantacijos modelį parabiozės sąlygomis, kai sudaroma donoro ir recipiento kryžminė kraujotaka.

Inkstų transplantacijos eksperimentai Lietuvoje buvo vėl pradėti 1964 metais Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių chirurgijos laboratorijoje. Šie eksperimentiniai tyrimai turėjo svarbią reikšmę pradedant Vilniuje klinikinę inkstų transplantaciją 1970 metais.

Reikšminiai žodžiai: eksperimentinė inksto transplantacija, autotransplantacija, alotransplantacija, ksenotransplantacija, transplantologijos istorija

A retrospect of experimental renal transplantations in Lithuania

Balys Dainys, Tatjana Rainienė
Vilnius University, Center of Nephrology and Urology,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: balys.dainys@mf.vu.lt

V. Kuzma was a suergeon who performed the first experimental renal transplantation in Lithuania. He gained his first experience in experimental organ and tissue transplantation in Vienna, where he cooperated with Dr. Gold, member of A. Eiselsberg’s team. In Kaunas, V. Kuzma proceeded his experiments on kidney autotransplantations, allotransplantations and xenotransplantations. He performed renal allotransplations and xenotransplantations in parabiosis conditions when cross blood circulation between the donor and the recipient was created. V. Kuzma carried out the above-mentioned experiments in Kaunas University in 1927–1929. Experiments on renal transplantations were started again in 1964 at Laboratory of Cardiovascular Surgery of Vilnius University. This experience was valuable for clinical renal transplantation started in Vilnius in 1970.

Keywords: experimental renal transplantation, autotransplantation, allotransplantation, xenotransplantation, history of transplantology

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.