Perkutaninė endoskopinė gastrostomija
-
Aurelijus Grigaliūnas
Nijolė Šileikienė
Algimantas Stašinskas
Publikuota 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.4.2347
PDF

Kaip cituoti

1.
Grigaliūnas A, Šileikienė N, Stašinskas A. Perkutaninė endoskopinė gastrostomija. LS [Prieiga per internetą]. 2004 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];2(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2347

Santrauka

Aurelijus Grigaliūnas, Nijolė Šileikienė, Algimantas Stašinskas
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Vilniaus universiteto Bendrosios ir plastinės chirurgijos,
ortopedijos, traumatologijos klinikos
Bendrosios chirurgijos centras,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El. paštas: nijo@delfi.lt

Įvadas / tikslas

Pateikti perkutaninės endoskopinės gastrostomijos techniką. Nurodyti šio minimaliai invazinio chirurginio metodo indikacijas ir kontraindikacijas. Išanalizuoti Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje atliktų perkutaninių endoskopinių gastrostomijų komplikacijas ir mirties priežastis.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai išnagrinėti atliktų perkutaninių endoskopinių gastrostomijų 34 atvejai. Ligoniams, kuriems buvo rijimo sutrikimų, gastrostomijos atliktos "stumk" ir "trauk" būdais.

Rezultatai

1996–2003 metais Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje atliktos 34 perkutaninės endoskopinės gastrostomijos: 24 vyrams ir 10 moterų. Amžiaus vidurkis – 55,6 metų. Komplikacijų buvo 9 (26,4%) ligoniams; 4 (11,8%) ligoniai mirė; 5 (14,7%) ligoniams, iškritus gastrostominiams zondams, atliktos regastrostomijos.

Išvados

Perkutaninė endoskopinė gastrostomija – minimaliai invazinė chirurginė operacija. Jos atlikimo technika paprasta, lengvai įvaldoma. Tai intervencija, pasižyminti mažu komplikacijų ir mirčių skaičiumi.

Reikšminiai žodžiai: perkutaninė endoskopinė gastrostomija, enterinis maitinimas, minimaliai invazinė chirurgija

Percutaneous endoscopic gastrostomy

Aurelijus Grigaliūnas, Nijolė Šileikienė, Algimantas Stašinskas

Background / objective

To present the formation technique of percutaneous endoscopic gastrostomy; indications and contraindications of this minimally invasive surgical method. To analyze complications and death rate in patients to whom those gastrostomies were performed at Vilnius University Emergency Hospital.

Patients and methods

Thirty-four cases of percutaneous endoscopic gastrostomies due to dysphagia were reviewed retrospectively. Percutaneous endoscopic gastrostomy formations were performed by the "push" or "pull" methods.

Results

Thirty-four percutaneous endoscopic gastrostomies were performed in Vilnius University Emergency Hospital in 1996–2003 for 24 male and 10 female patients, mean age 55.6 years. Complications were observed in 9 (26.4%) cases; four (11.8%) patients died. In 5 (14.7%) cases regastrostomies were performed when the gastrostomic drainage tube fell out.

Conclusions

Percutaneous endoscopic gastrostomy is a minimally invasive surgical intervention. Its technique is simple, easy to master. This intervention shows a relatively low complication and death rate.

Keywords: percutaneous endoscopic gastrostomy, enteral nutrition, minimally invasive surgery

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>