Lietuvos vaikų chirurgijos raida, dabartis ir perspektyvos
-
Benjaminas Siaurusaitis
Publikuota 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.3.2356
PDF

Kaip cituoti

1.
Siaurusaitis B. Lietuvos vaikų chirurgijos raida, dabartis ir perspektyvos. LS [Prieiga per internetą]. 2004 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];2(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2356

Santrauka

Benjaminas Siaurusaitis
Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika
Santariškių g. 7, LT-08406, Vilnius
El paštas: gintas.posiunas@rvuvl.vu.lt

Lietuvos vaikų chirurgijos pradžia reiktų laikyti Jokūbo Šimkevičiaus 1806 m. ir 1810 m. veikalus, kuriuose aprašomos daugelio vaikų ligų chirurginės operacijos, pateikiama duomenų apie vaikų operacijas XIX amžiaus pradžios Vilniuje. Pirmasis vaikų chirurgijos skyrius įkurtas 1895 m. Vilniuje „Raudonojo Kryžiaus“ vaikų ligoninėje. XX a. vaikų chirurgija jau specializavosi. Šiuo metu kaip medicinos praktikos ir mokslo šaka ji plėtojama visose Europos šalyse. Lietuvoje yra 15 vaikų chirurgijos skyrių (382 lovos): bendrosios vaikų chirurgijos ir specializuoti – ortopedijos-traumatologijos, urologijos ir neurochirurgijos. Juose dirba 71 vaikų chirurgas. Pastaraisiais metais 70–75% vaikų operuojama vaikų chirurgijos skyriuose. 2002 m. ligoninėse vaikams buvo atlikta 15 051 operacija. Nuo ūminių chirurginių pilvo ertmės ligų tais metais mirė tik vienas vaikas. Jis sirgo ūminiu apendicitu. Vaikų chirurgų problemos Lietuvoje yra organizacinės, susijusios su vaikų traumatizmo didėjimu, vaikų onkochirurgija, organų transplantacija bei spartesniu naujų gydymo technologijų diegimu. Perspektyvos geros, vaikai yra ir turi būti gydomi pagal vaikų chirurgijos standartus.

Reikšminiai žodžiai: vaikų chirurgija Lietuvoje, raida, dabartis, problemos

Pediatric surgery in Lithuania: history, today and perspectives

Benjaminas Siaurusaitis

The first data concerning operations on children in Lithuania come from the beginning of the 19th century in the works of Jokūbas Šimkevičius (1806 and 1810) and in the journals of Vilnius Medical Society. The first department of pediatric surgery was founded in Vilnius Red Cross Children’s Hospital in 1895. Pediatric surgery as a speciality is practiced in all European countries. At present, in Lithuania there are 15 departments of pediatric surgery (382 beds), in which from 10 to 11 thousand operations are performed every year (70–75% of all operations for children). In 2002, in Lithuania in total were performed 15.051 operations. In these departments work 71 pediatric surgeons. One lethal case due to acute appendicitis was recorded in these years among all cases of acute abdominal surgical pathology. The main problems lie in the spheres of neonatal surgery, prophylaxis of children’s traumatism and pediatric oncosurgery. We suppose that children are and should be treated according to pediatric surgery standards.

Keywords: pediatric surgery in Lithuania, history, nowadays, problems

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai