Chirurginių ligonių, po pilvo organų operacijų gydomų Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, prognostinių veiksnių įvertinimas
-
Saulius Vosylius
Jūratė Šipylaitė
Juozas Ivaškevičius
Publikuota 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.2.2367
PDF

Kaip cituoti

1.
Vosylius S, Šipylaitė J, Ivaškevičius J. Chirurginių ligonių, po pilvo organų operacijų gydomų Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, prognostinių veiksnių įvertinimas. LS [Prieiga per internetą]. 2004 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio7 d.];2(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2367

Santrauka

Saulius Vosylius, Jūratė Šipylaitė, Juozas Ivaškevičius
Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: juozas.ivaskevicius@mf.vu.lt

Įvadas / tikslas

Chirurginiams sunkios būklės ligoniams po pilvo organų operacijų reikalinga ilgiau trunkanti intensyvioji terapija. Darbo tikslas – įvertinti prognostinius veiksnius, susijusius su užsitęsusiu gydymu Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (RITS), ir atlikti su mirštamumu susijusių veiksnių analizę.

Ligoniai ir metodai

Prospektyviam tyrimui atrinkti 644 chirurginiai ligoniai, po pilvo organų operacijų gydyti Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės RITS. Būklės sunkumas įvertintas pagal SAPS II, o organų funkcijų sutrikimo laipsnis – pagal SOFA sistemas. Pagal gydymo RITS trukmę ligoniai suskirstyti į dvi grupes: gydytų iki 2 parų ir ilgiau nei 2 paros; pagal hospitalizacijos baigtį – į pasveikusiųjų ir mirusiųjų.

Rezultatai

Iki RITS įgyta infekcija nustatyta 290 ligonių, daugumai jų (89%) buvo intraabdomininė infekcija. Vienos ir daugiau organų sistemų disfunkcija pirmąją parą RITS buvo 61% ligonių. Gydymo RITS trukmės vidurkis – 3 paros, ligoninėje – 17 parų. Kuo ilgiau užtruko gydymas RITS, tuo didesnei daliai ligonių pasireiškė infekcinių komplikacijų. RITS įgyta infekcija patvirtinta 59 ligoniams, dažniausiai pneumonija ir intraabdomininė infekcija. Dauginės tiesinės regresijos metodika nustatyti su ilgesne gydymo RITS trukme susiję prognostiniai veiksniai: RITS įgyta infekcija, sutrikusios funkcijos organų sistemų skaičius ir sunkios eigos sepsis. Hospitalinis mirštamumas – 18%. Jis laipsniškai didėjo daugėjant sutrikusios funkcijos organų sistemų. Dauginės loginės regresijos metodika nustatyti nepriklausomi mirštamumo ligoninėje prognostiniai veiksniai: sunkios eigos sepsis, RITS įgytos infekcijos, sutrikusios funkcijos organų sistemų skaičius, būklės sunkumas ir vyresnis amžius.

Išvados

RITS įgytos infekcijos, sunkios eigos sepsis ir organų sistemų funkcijų sutrikimai yra svarbiausi ilgesnę intensyviosios terapijos trukmę ir didesnį mirštamumą lemiantys prognostiniai veiksniai ligoniams po pilvo organų operacijų.

Prasminiai žodžiai: chirurgija, intensyvioji terapija, infekcija, sepsis, organo disfunkcija

Assessment of risk factors for abdominal surgery patients admitted to the intensive care unit

Saulius Vosylius, Jūratė šipylaitė, Jjuozas Ivaškevičius

Background

Prolonged intensive care is often required for severely ill patients after abdominal surgery. The goal of the study was to assess the risk factors associated with prolonged stay in the intensive care unit (ICU) and the hospital mortality.

Patients and methods

644 patients after abdominal surgery, admitted to the ICU, were included into a prospective study. The SAPS II system was used for the assessment of the severity of illness and the SOFA system for organ dysfunction assessment. The patients were divided into groups according to length of stay in the ICU and survival status at the hospital discharge.

Results

Infection acquired before ICU admission was present in 290 patients, most commonly (89%) in intra-abdominal site. 61% of patients had at least organ dysfunction on the first day. The mean length of stay in the ICU was 3 days and in the hospital 17 days. As the length of stay in the ICU increased, more patients had infection complications of diseases. An ICU-acquired infection was diagnosed in 59 patients (most commonly pneumonia and intra-abdominal infection). Multiple linear regression analysis was applied to find the variables related to prolonged stay in the ICU: severe sepsis, ICU-acquired infection and organ dysfunction score. Multiple logistic regression analysis revealed that severe sepsis, ICU-acquired infection, organ dysfunction score, severity of illness, and age were independently associated with hospital mortality.

Conclusions

ICU-acquired infection, severe sepsis and organ dysfunction are independent risk factors in a prolonged length stay in the ICU and in hospital mortality for patients after abdominal surgery.

Keywords: surgery, intensive care, infection, sepsis, organ dysfunction

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>