Pilvo sienos kartografija ir jos reikšmė laparoskopinėje chirurgijoje
-
Algimantas Stašinskas
Raimundas Lunevičius
Publikuota 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.1.2375
PDF

Kaip cituoti

1.
Stašinskas A, Lunevičius R. Pilvo sienos kartografija ir jos reikšmė laparoskopinėje chirurgijoje. LS [Prieiga per internetą]. 2004 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio28 d.];2(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2375

Santrauka

Algimantas Stašinskas, Raimundas Lunevičius
Vilniaus universiteto Bendrosios ir kraujagyslių chirurgijos klinika,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT–2043 Vilnius
El paštas: lukas1@centras.lt, rlunevichus@yahoo.com

Tikslinga priekinės pilvo sienos laukus žymėti pagal vieną sistemą ir ta sistema remtis atliekant laparoskopines operacijas. Centrinis priekinės pilvo sienos atskaitos taškas yra bamba (žymuo "O"). Priekinė pilvo siena skirstoma į keturis tradicinius kvadrantus A, B, C, D, o kiekvienas – į tris sektorius a, b, c ir tris zonas P, M, L. Dalijant į sektorius reikia pasinaudoti laikrodžio rodyklės sukimosi taisykle. Remiantis šia schema sutartiniais ženklais pažymimi 36 priekinės pilvo sienos taškai ir 36 laukai. Pateiktos keturios laparoskopinių operacijų – cholecistektomijos, apendektomijos, kirkšninės hernioplastikos ir duodenorafijos – kartogramos.

Prasminiai žodžiai: pilvo sienos kartografija, pilvo sienos schema, laparoskopinė chirurgija

Abdominal wall cartography and its significance in laparoscopic surgery

Algimantas Stašinskas, Raimundas Lunevičius

It is reasonable that the fields of the anterior abdominal wall should be marked according to one system which could be strictly preserved in laparoscopic surgery. A cartographic scheme of the anterior abdominal wall is presented in this paper. The umbilicus is the central point (mark "O"). The anterior abdominal wall was divided into four traditional quadrants, A, B, C, and D. Each of them was subdivided into 3 sectors, a, b, and c, as well as three zones P (proximal), M (middle), and L (lateral). The bourders of the sectors have to be subdivided according to a clockwise rule. Following this scheme, 36 points and 36 fields are marked. There are presented four cartographic maps for laparoscopic cholecystectomy, appendectomy, inguinal hernia repair and duodenorrhaphy.

Keywords: abdominal wall cartography, abdominal map, laparoscopic surgery

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>