Prognostiniai veiksniai, lemiantys pooperacinę veidinio nervo funkciją klausos nervo neurinomų chirurgijoje
-
Arvydas Danilevičius
Juozas Šidiškis
Paulius Čikotas
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.4.2390
PDF

Kaip cituoti

1.
Danilevičius A, Šidiškis J, Čikotas P. Prognostiniai veiksniai, lemiantys pooperacinę veidinio nervo funkciją klausos nervo neurinomų chirurgijoje. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];1(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2390

Santrauka

Arvydas Danilevičius, Juozas Šidiškis, Paulius Čikotas
Kauno medicinos universiteto klinikų Neurochirurgijos klinika
Eivenių g. 2, LT-3007 Kaunas
El paštas: adanilevicius@yahoo.com

Įvadas / tikslas

Straipsnyje aptariami veiksniai, kurie turi įtaką veidinio nervo funkcijai priešoperaciniu, ankstyvuoju ir vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, taip pat siekiama apibrėžti prognozės kriterijus, kurie padėtų pagerinti pooperacinius rezultatus išsaugant veidinio nervo funkciją.

Ligoniai ir metodai

Buvo tiriami ligoniai, gydyti nuo klausos nervo neurinomų (KNN). Iš jų 130 operuoti naudojant retrosigmoidinę (RS), 21 – vidurinės kaukolės daubos ir 23 – subokcipitalinę operacinę prieigą (SB). Veidinio nervo funkcija prieš operaciją ir po jos buvo vertinta pagal House-Brackmanno (H/B) skalę. Rezultatai vertinti atsižvelgiant į amžių, lytį, klausos lygį, smegenų kamieno pažeidimo lygį, likvoro cirkuliacijos sutrikimus, naviko dydį ir operacinę prieigą.

Rezultatai

Diagnozuotų 83,5% KNN buvo III–IV stadijų. Veidinio nervo funkcijos sutrikimas prieš operaciją tiesiogiai siejosi su klausa (p < 0,05), pusiausvyros sutrikimu (p < 0,01), KNN stadija (p < 0,05), bulbariniais simptomais (p < 0,05), piramidinio trakto pažeidimu (p < 0,05) ir okliuzinės hidrocefalijos išreikštumu (p < 0,05). Veidinio nervo funkcijos pablogėjimas po operacijos dažniau pasitaikė naudojus subokcipitalinę, rečiau – retrosigmoidinę ir rečiausiai – vidurinės kaukolės daubos operacinę prieigą (p < 0,05). Vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu veidinio nervo funkcijos pablogėjimo tikimybė yra didesnė vyresniems nei 70 metų ligoniams, kuriems prieš operaciją diagnozuota okliuzinė vandenė (p < 0,05) ar III–IV stadijos KNN.

Išvados

Kad išsaugotume nepažeistą pooperacinę veidinio nervo funkciją ir likusią klausą, pasirenkant chirurginę prieigą ir operacijos dydį labai svarbu atsižvelgti į klausos sutrikimo lygį operuojamoje pusėje, naviko dydį ir ligonio amžių.

Prasminai žodžiai: klausos nervo neurinoma, vestibulinė švanoma, veidinis nervas, tilto-smegenėlių kampo navikai, chirurginis gydymas

Prognostic factors for facial nerve preservation in vestibular schwanomma surgery

Arvydas Danilevičius, Juozas Šidiškis, Paulius Čikotas

Background / objective

Factors that may influence the function of the facial nerve before the operation in the early and late postoperative periods are discussed, with the aim of estimating the prognostic criteria, that may help to preserve the facial nerve function and thus to improve the postoperative results.

Patients and methods

The study cohort comprised consecutively treated patients with vestibular schwanomma (VS), of whom 130 underwent operation via retrosigmoid (RS) approach, 21 by middle fossa (MF) and 23 by suboccipital (SO) approach. Facial nerve function, before the surgery and after it, was evaluated according to the House-Brackmann grade. The results were evaluated taking into consideration the patient's age, sex, hearing level, the degree of brainstem damage, cerebrospinal fluid circulation disorders, tumor size and surgical approach.

Results

83.5% of the VS were diagnosed in III–IV stages. The level of facial nerve function disorders before the operation had a direct relationship with hearing (p < 0.05), balance disorders (p < 0.01), stage of VS (p < 0.05), bulbar symptoms, (p < 0.05), pyramidal tract injury (p < 0.05) and occlusive hydrocephalus intensity (p < 0.05). Worsening of the facial nerve function after surgery was more frequently observed when the suboccipital surgical approach was used; it was less frequent after retrosigmoid and least after middle fossa surgical approach (p < 0.05). There is a greater possibility of worsening the facial nerve function in the late postoperative period among older patients and if occlusive hydrocephalus (p < 0.05) and the III–IV stage of VS had been been diagnosed before the operation.

Conclusions

Incomplete hearing loss on the VS side, tumor size and the age of patients are very important factors for the choice of surgical approach and surgery extent because, if it is possible, we must save not only the facial nerve function, but also hearing.

Keywords: acoustic neuroma, vestibular shwanomma, facial nerve, cerebellopontine angle tumors, surgical treatment

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.