Edukacijos būdų (metodų) įtaka ruošiant žarnyną kolonoskopijai: sisteminė literatūros apžvalga
Apžvalga
Edvinas Kildušis
Vilniaus universitetas
Gintautas Brimas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-30
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2021.20.47
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žarnyno paruošimas
instrukcijos
edukacija
būdai
metodai
kolonoskopija

Kaip cituoti

1.
Kildušis E, Brimas G. Edukacijos būdų (metodų) įtaka ruošiant žarnyną kolonoskopijai: sisteminė literatūros apžvalga. LS [Prieiga per internetą]. 2021 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];20(3-4):135-50. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/26281

Santrauka

Tikslas. Apžvelgti pasaulinėje praktikoje naudojamus žarnyno paruošimo kolonoskopijai edukacijos būdus (metodus) ir įvertinti jų įtaką. Tyrimo medžiaga ir metodai. Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gegužės 10 d. PubMed, Cochrane Libraly, Google Scholar ir SpringerLink duomenų bazėse atlikta mokslinių publikacijų paieška. Atliekant paiešką naudoti reikšminiai žodžiai: improving bowel preparation, cleansing, colonoscopy, education, enhanced, method, instruction, intervention, comparison, validated bowel preparation scale, adult participants. Atrenkant straipsnius taikyti darbe nurodyti įtraukimo ir atmetimo kriterijai, atlikta detali edukacijos būdų analizė. Rezultatai. Į sisteminę apžvalgą įtrauktas 21 straipsnis, kuriuose vertinami įvairūs pacientų edukacijos ruošiant žarnyną kolonoskopijai būdai. Publikacijos skirstytos į tris grupes: (1) tiriamosios grupės pacientų, edukuotų vienu iš galimų būdų, duomenys lyginami su kontrolinės grupės pacientų, gavusių standartines instrukcijas, duomenimis; (2) visiems pacientams duotos standartinės instrukcijos, o tiriamosios grupės pacientai edukuoti papildomai kuriuo nors būdu ir jų duomenys lyginami su kontrolinės grupės pacientų duomenimis; (3) visiems pacientams duotos standartinės instrukcijos, o tiriamųjų grupių pacientai (išskirta daugiau negu viena tiriamoji grupė) edukuoti papildomai kuriuo nors būdu ir šių tiriamųjų grupių pacientų duomenys lyginami tarpusavyje. Darbe pateikiami žarnyno paruošimo kolonoskopijai naudotų edukacijos būdų pagrindiniai lyginamieji rezultatai. Išvada. Būtina objektyviai (kiekybiškai, naudojant standartizuotas skales) įvertinti naujiems pacientams taikytinų edukacijos būdų ruošiant žarnyną kolonoskopijai veiksmingumą, standartizuoti pacientų mokymo (švietimo) protokolus, kad būtų įmanoma tinkamai palyginti skirtingas edukacijos formas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.