1941 m. KOVO 19 d. LAF ATSIŠAUKIMAS: PROVOKACIJA, FALSIFIKATAS AR TIKRAS DOKUMENTAS?
Straipsniai
Stanislovas Stasiulis
Publikuota 2017-02-02
https://doi.org/10.15388/LIS.2016.38.10390
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvių aktyvistų frontas
atsišaukimas
antisemitizmas
Kazys Škirpa
antisovie­tinis pogrindis
voldemarininkai

Kaip cituoti

Stasiulis S. (2017) „1941 m. KOVO 19 d. LAF ATSIŠAUKIMAS: PROVOKACIJA, FALSIFIKATAS AR TIKRAS DOKUMENTAS?“, Lietuvos istorijos studijos, 380, p. 72-83. doi: 10.15388/LIS.2016.38.10390.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas 1941 m. kovo 19 d. atsišaukimas „Brangūs vergaujantys broliai!“, kurio yra išlikę keli skirtingi variantai. Viename jų yra sakinys: „Išdavikams bus tik tuomet dovanota, jei jie tikrai įrodys, kad likvidavo nors po vieną žydą.“ Straipsnyje pateikiama istoriografinė šio dokumento analizė, atskiras dėmesys skiriamas archyviniams duomenims, kurie leidžia atkurti galimus šio doku­mento atsiradimo ir platinimo Lietuvoje kelius.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.