HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ
Straipsniai
Stanislovas Stasiulis
Publikuota 2018-02-21
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11623
PDF

Reikšminiai žodžiai

holokaustas Lietuvoje
istoriografija
nacionalsocializmas
vokiečių okupacija Lie­tuvoje

Kaip cituoti

Stasiulis S. (2018) „HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ“, Lietuvos istorijos studijos, 400, p. 93-104. doi: 10.15388/LIS.2017.40.11623.

Santrauka

Straipsnyje siekiama išanalizuoti esamą Vakarų istoriografijos atliktų holokausto Lietuvoje tyrimų būklę. Pirmoje straipsnio dalyje daugiausia dėmesio yra skiriama pokario ir Šaltojo karo laikotar­pio istoriografijai. Nors šis laikotarpis nepasižymėjo būtent Lietuvai skirtų tyrimų gausa, jis turėjo didelę reikšmę holokausto suvokimui, jo istoriniam, teisiniam, moraliniam vertinimui bei pagrindinių sąvokų, tyrimo metodų, kurie vėliau buvo pritaikyti ir vertinant holokaustą Lietuvoje, suformavimui. Antroji straipsnio dalis skirta apžvelgti Vakarų istoriografijos pokyčius, įvykusius pasibaigus Šaltajam karui ir sugriuvus Sovietų Sąjungai. Būtent šis laikotarpis, prasidėjęs XX a. paskutiniame dešimtmetyje, Vakarų istorikų dėmesį nukreipė į Rytų Europą, o Lietuvą padarė vienu iš svarbiausių holokausto tyrėjų vykdomų tyrimų objektu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.