LŪŽĘ ŠONKAULIAI, PRASKELTOS GALVOS: VILNIAUS ŠVČ. TREJYBĖS CERKVĖJE PALAIDOTŲ VIENUOLIŲ SUŽALOJIMAI
Straipsniai
Justina Kozakaitė
Martynas Jakulis
Publikuota 2017-07-24
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.39.10761
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vilnius
unitai
bazilijonai
bioarcheologija
trauma

Kaip cituoti

Kozakaitė J. ir Jakulis M. (2017) „LŪŽĘ ŠONKAULIAI, PRASKELTOS GALVOS: VILNIAUS ŠVČ. TREJYBĖS CERKVĖJE PALAIDOTŲ VIENUOLIŲ SUŽALOJIMAI“, Lietuvos istorijos studijos, 390, p. 24-39. doi: 10.15388/LIS.2017.39.10761.

Santrauka

Pasaulyje vykdomi vienuolynų bioarcheologiniai tyrinėjimai atskleidžia esminius skirtumus tarp pasaulietinio ir vienuolinio gyvenimo būdo, tačiau traumų analizės nepateikia didelių staigmenų – sužalotų vienuolių skaičius yra santykinai mažas. Todėl daromos prielaidos, kad vienuoliai nepriklauso rizikos grupei dėl specifinio gyvenimo būdo. 2015‒2016 m. vykdytų Vilniaus unitų Švč. Trejybės cerkvės kriptos tyrimų metu atidengti XVII‒XVIII a. bazilijonų vienuolių palaidojimai leido tyrinėti ir rašytiniuose šaltiniuose menkai atsispindinčią vienuolių gyvenimo pusę ‒ bendrą jų sveikatos būklę, patologijas ir patirtas traumas. Straipsnyje, pasiremiant osteologine medžiaga ir istoriniais šaltiniais, analizuojamos vienuolių patirtos traumos, jų mechanizmas ir galimas poveikis sveikatai. Tyrimas atskleidė vienuolių traumatizmo tendencijas, kurioms būdingi dažni šonkaulių lūžiai, smurtinės žaizdos ir didelės energijos sužalojimai. Gauti rezultatai patvirtina, kad vienuoliai nebuvo labiau nei kitos visuomenės grupės ap­saugoti nuo rizikos patirti įvairaus pobūdžio traumas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.