ALGIRDAS MOŠINSKIS IR JURGIS GETNERIS TARPUKARIO LIETUVOS PAVELDOSAUGOS KONTEKSTE
Straipsniai
Robertas Motuzas
Publikuota 2018-02-21
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11611
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūros paveldo apsauga
architektūros paveldas
miestovaizdis
kraštovaizdis
A. Mošinskis
J. Getneris

Kaip cituoti

Motuzas R. (2018) „ALGIRDAS MOŠINSKIS IR JURGIS GETNERIS TARPUKARIO LIETUVOS PAVELDOSAUGOS KONTEKSTE“, Lietuvos istorijos studijos, 400, p. 36-52. doi: 10.15388/LIS.2017.40.11611.

Santrauka

Šiame straipsnyje, atitolstant nuo įprastinės tarpukario paveldosaugos vertinimo perspektyvos, kai paveldosaugos problematika nagrinėjama per oficialiųjų institucijų (Valstybės archeologijos komisijos, Senovės paminklų apsaugos referentūros, Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus) prizmę, atskleidžiamas individualus intelektualų, aktualizuojančių paveldo apsaugos klausimus, indėlis. Iš gausaus tarpukario paveldosaugos entuziastų būrio savo konceptualumu ir novatoriškumu išsiskiria architektai Algirdas Mošinskis ir Jurgis Getneris. Straipsnio tikslas – atskleisti A. Mošinskio ir J. Getnerio paveldosaugines nuostatas tarpukario Lietuvos paveldosaugos kontekste. Straipsnyje analizuojami teoriniai paveldo apsaugos diskurso pokyčiai XX a. ketvirto dešimtmečio Lietuvoje, konceptualizuojami A. Mošinskio ir J. Getnerio paveldo apsaugos suvokimo bruožai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.