Istorinio miesto modernizacija kaip sovietinės utopijos statybos: Vilniaus miesto atvejis
Straipsniai
Rugilė Rožėnė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-27
https://doi.org/10.15388/LIS.2021.48.5
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

utopija
sovietinė modernizacija
miestų planavimas
statyba

Kaip cituoti

Rožėnė R. (2021) „Istorinio miesto modernizacija kaip sovietinės utopijos statybos: Vilniaus miesto atvejis“, Lietuvos istorijos studijos, 48, p. 89-104. doi: 10.15388/LIS.2021.48.5.

Santrauka

Straipsnyje žvelgiama į Vilniaus projektavimo ir statybos procesus sovietmečiu iš istoriografijoje dar plačiai nenagrinėtos perspektyvos. Ši perspektyva remiasi esamo ir naujai statomo miesto santykių analize sovietinės miestų modernizacijos kontekste. Tyrime, interpretuojant komunistinį miesto modelį kaip utopiją, siekiama atskleisti ne tik kokią įtaką tai turi neigiamo požiūrio į istorinį miestą formavimuisi, bet ir kokią apčiuopiamą formą utopija įgyja realizavimo procese. Straipsnyje teigiama, kad šis procesas, įvardijamas kaip racionalus kelias į utopiją ir pasireiškiantis fragmentišku užstatymo projektų įgyvendinimu, yra viena iš pagrindinių sovietmečiu vykusios urbanistinės miesto erdvės dezintegracijos priežasčių.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.