Kontaktai
Literatūra
Kontaktai
Faculty of Philology, Vilnius University
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Tel. (+370 5) 268 72 32, (+370 5) 268 72 06, (+370 5) 268 72 07
E-mail: reginarudaityte@hotmail.com

Pagrindinis kontaktas

prof. dr. Regina Rudaitytė
Vyriausiasis redaktorius
Vilniaus universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis