Dar kartą apie Tristia ex Melitogaudo: argumentai diskusijai
Straipsniai
Stanley Fiorini
Horatio C. R. Vella
Publikuota 2017-02-20
https://doi.org/10.15388/Litera.2016.3.10425
PDF

Reikšminiai žodžiai

Malta
Normans
Arabs
Byzantine
Christianity
Exile nėra

Kaip cituoti

Fiorini, S. and Vella, H.C.R. (trans.) (2017) “Dar kartą apie Tristia ex Melitogaudo: argumentai diskusijai”, Literatūra, 58(3), pp. 75–87. doi:10.15388/Litera.2016.3.10425.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjami poleminiai klausimai, kuriuos vis dar kelia pirmasis poemos, pavadintos Tristia ex Melitogaudo: Lament in Greek Verse of a XIIth-century Exile on Gozo, leidimas (Busuttil, Joseph, Stanley Fiorini & Horatio Caesar Roger Vella, eds. 2010. Tristia ex Melitogaudo: lament in Greek verse of a XIIth-century exile on Gozo. Malta: Best Print). Remdamiesi istorine bei filologine teksto analize leidėjai pagrindžia savo poziciją kai kuriais kritiniais klausimais ir atsako į M. D. Lauxtermanno straipsnyje (Lauxtermann, Marc D. 2014. Tomi, Mljet, Malta. Critical Notes on a Twelfth-Century Southern Italian Poem of Exile. Jahrbuch der Ősterreichischen Byzantinistik 64, 155–176) pateikiamus kritinius argumentus.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>