Žvaigždžių žvėrynas: personifikacija Arato Reiškiniuose (19–453) ir Manilijaus Astronomica (1. 263–446)
Straipsniai
Marko Vitas
Lund University
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/Litera.2017.3.11831
PDF

Reikšminiai žodžiai

Aratus, Aratea, Manilius, personification, animals

Kaip cituoti

Vitas M. (2018) „Žvaigždžių žvėrynas: personifikacija Arato Reiškiniuose (19–453) ir Manilijaus Astronomica (1. 263–446)“, Literatūra, 59(3), p. 19-29. doi: 10.15388/Litera.2017.3.11831.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Pirmoje straipsnio dalyje („Įvadas“) pateikiama įžanga ir aptariama straipsnio struktūra. Antroje dalyje („Terminologija ir teorinė prieiga“) pristatoma teorinė prieiga ir aiškinami straipsnyje vartojami terminai. Detaliau aptariama pirmojo ir antrojo lygmens personifikacija. Antrojo lygmens personifikacija apibrėžiama kaip po etinė priemonė, kuria autorius vaizduoja žvaigždyną tikresnį negu būtina. Trečioje straipsnio dalyje („Metodologija“) pateikiama atlikto tyrimo metodologija: nurodoma, kaip skaičiuotos antrojo lygmens personifikacijos, kokiais pagrindiniais principais remtasi lyginant gautus Manilijaus veikalo duomenis su Arato veikalo duomenimis. Ketvirtoje dalyje („Rezultatai“) gauti rezultatai pateikiami lentelėje. Nustatyta, kad Manilijaus žvaigždynų kataloge (pirmoje Astronomica knygoje) antrojo lygmens personifikacijų vartojama mažiau. Penktoje straipsnio dalyje („Rezultatų aptarimas“) aptariami rezultatai ir pristatomi galimi pastebėtų tendencijų sprendimai. Šeštoje dalyje („Apibendrinimas“) pateikiami tyrimo apibendrinimai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.